BAZAR

Vizită a unui expert ONU, în România: Peste 70% dintre romii români trăiesc sub limita sărăciei

Alston va evalua, în perioada 2-11 noiembrie 2015, eforturile Guvernului Român de eradicare a sărăciei și felul în care Guvernul ia în considerare obligațiile sale internaționale de respectare a drepturilor omului în aceste eforturi. Vizita sa se va concentra pe situația romilor, persoanelor cu dizabilități și a copiilor, grupurile care sunt afectate în mod disproporționat de sărăcie și de probleme legate de drepturile omului.

„Chiar și în statele care conștientizează problema respectării drepturilor omului, drepturile celor care trăiesc în sărăcie sunt adesea tratate în mod greșit ca aspecte ce nu implică drepturile”, a afirmat Alston.

„Este îngrijorător că peste 70% din reprezentanții minorității rome din România trăiesc sub limita sărăciei. În plus, aceștia se confruntă și cu o multitudine de alte provocări legate de respectarea drepturilor omului, de la situații de evacuare forțată din casele lor la cazuri de utilizare excesivă a forței de către poliție”, a adăugat expertul independent. „În plus, rata sărăciei este foarte ridicată în rândul anumitor grupuri de copii, iar felul în care sunt tratate persoanele cu dizabilități este îngrijorător”, a precizat Alston.

Pe perioada vizitei sale de zece zile expertul în drepturile omului va efectua vizite la București, Cluj-Napoca, în județele Bacău și Ilfov. Va avea întâlniri și va purta discuții cu reprezentanți ai Guvernului, autorităților locale, parlamentari, organizații non-guvernamentale, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, instanțelor judecătorești, cadre universitare și persoane care trăiesc în condiții de sărăcie extremă.

„Eradicarea sărăciei este posibilă dacă Guvernul României și societatea în ansamblul său abordează cu seriozitate această problemă deosebit de gravă. Însă, pentru a respecta și proteja drepturile omului în rândul celor mai vulnerabili, este nevoie de voință politică. Sunt foarte interesat să aflu cum abordează România aceste probleme prin politicile guvernamentale, cheltuielile publice și prin instituțiile sale”, a adăugat Alston.

Miercuri ,11 noiembrie 2015, de la 10:30, Raportorul Special va susține o conferință de presă în Sala de Conferințe a sediului ONU (Casa ONU, Bvd. Primăverii 48 A, 011975, sector 1, București) în cadrul căreia va prezenta observațiile preliminare ale vizitei. Constatările și recomandările sale vor fi prezentate într-un raport Consiliului Drepturilor Omului în iunie 2016.

Philip Alston (Australia) a preluat funcția de Raportor Special al ONU pe probleme de sărăcie extremă și drepturile omului în iunie 2014, în urma numirii sale de către Consiliul Drepturilor Omului. Este profesor de drept John Norton Pomeroy la New York University School of Law și a ocupat în trecut diferite funcții în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Raportorii Speciali fac parte din Procedurile Speciale ale Consiliului Drepturilor Omului. Procedurile Speciale, cel mai mare organism de experți independenți din sistemul de protecție a drepturilor omului ONU, este numele general dat mecanismelor independente de constatare și monitorizare ale Consiliului care abordează fie situații specifice ale țărilor, fie aspecte tematice la nivel internațional. Activitatea experților Procedurilor Speciale are caracter voluntar; aceștia nu fac parte din personalul ONU și nu sunt remunerați pentru munca prestată. Sunt independenți de orice guvern și organizație și își exercită atribuțiile cu titlu personal.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button