Vilele RA-APPS de vânzare, în rate, pentru tineri

de:
22 mart. 2013
0 Afișari
Vilele RA-APPS de vânzare, în rate, pentru tineri

Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de pana la 35 de ani, vor putea achita un avans cuprins între 10-25% din preţul de vânzare.

Prevederea este inclusă în ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul a reglementat condiţiile de vânzare şi ocupare a imobilelor aflate în administrarea Regiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

Documentul simplifică procedura de vânzare şi plată a imobilelor RA-APPS, cu argumentul că vânzările efectiv realizate anul trecut sunt net inferioare celor preconizate şi că neadoptarea acestor măsuri propuse va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugere a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului.

Conform documentului, licitaţia deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilelor este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă la nivelul preţului de pornire, iar în cazul în care licitaţia a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având însă preţul de pornire cu 10% mai mic faţă de cel stabilit, dar nu mai mic decât „valoarea de inventar” a imobilului.

În cazul în care cea de a doua licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 20% mai mic faţă de cel stabilit, dar din nou nu mai mic decât „valoarea de inventar” a imobilului.

În toate cazurile, licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale, va fi declarat câştigător al licitaţiei titularul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţie sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Dacă cea de-a treia licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, imobilul va putea fi vândut „prin negociere”, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât preţul stabilit, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.

În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, RA-APPS va publica pe site-ul propriu anunţul privind înregistrarea acesteia.

În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul RA-APPS a anunţului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei va fi mai mic cu 30% faţă de cel stabilit, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.

Guvernul a redus totodată la jumătate, de la 60 zile la 30 zile, termenul în care trebuie semnat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului vândut şi a dublat în acelaşi timp, de la 30 zile la 60 zile, perioada în care trebuie plătit preţul imobilului achiziţionat.

În acelaşi timp, imobilul – construcţie şi/sau teren – al cărui preţ depăşeşte suma de 50.000 euro,va putea fi vândut cu plata în rate lunare, eşalonate pe 1-3 ani, fără termen de graţie, şi cu un avans de minimum 25% din preţul de vânzare.

Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de pana la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din preţul de vânzare.

Avansul va trebui plătit în cel mult 60 zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate. În situaţia în care avansul nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin reziliere, imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.

În contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. Regia va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.

Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate.

Sursa: Mediafax

Cookies