BAZAR

Veste proastă pentru Dan Diaconescu. Ce se va întâmpla cu OTV

Societatea Mamitzu Production SRL a solicitat Tribunalului Bucureşti (TB), pe 30 noiembrie 2011, deschiderea procedurii insolvenţei în cazul societăţii Ocram Televiziune SRL, potrivit datelor publicate pe site-ul TB. Materia juridică în acest caz este falimentul, scrie realitatea.net.

Pe 28 martie 2012, Tribunalul a deschis procedura generală a insolvenţei în cazul societăţii Ocram Televiziune SRL.

Pe de altă parte, pe 26 martie, Tribunalul Bucureşti a admis cererea administratorului judiciar Acsis Solv IPURL de confirmare a planului de reorganizare.

Conform aceleiaşi hotărâri, lichidatorul judiciar a trebuit să notifice toţi creditorii societăţii, în termen de 5 zile de la intrarea în faliment. Notificarea trebuie să cuprindă: termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după deschiderea procedurii falimentului în vederea întocmirii tabelului suplimentar la 26.05.2014; termen de verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar la 26.06.2014; termen pentru întocmitea tabelului consolidat la 26.07.2014.

De asemenea, instanţa a ordonat lichidatorului judiciar să sigileze şi să inventarieze bunurile din averea Ocram Televiziune SRL. Evaluarea bunurilor din averea debitoarei se va face în bloc, cât şi individual, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare şi ţinându-se seama de valoarea de piaţă în definiţia dată de Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare şi de Grupul European al evaluărilor de Active.

Lichidarea bunurilor din averea debitoarei va începe de îndată după finalizarea inventarierii şi evaluării, iar vânzarea lor se va face în condiţiile articolului 116-118 din Lege. Valorile imobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii nr. 297/2004. Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor de debitoare vor fi distribuite în ordinea stabilită de art. 121 din Lege, iar creanţele stabilite în cazul falimentului se vor plăti conform art. 123 din Lege.

În termen de 30 de zile de la numire, lichidatorul va întocmi un program de administrare a lichidării, iar, la fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare, respectiv un plan de distribuire către creditori, plata remuneraţiei sale şi a celorlalte cheltuielile.

După ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, lichidatorul judiciar va întocmi un Raport final de activitate şi îl va comunica tuturor creditorilor, debitoarei (Ocram Televiziune SRL) şi va fi afişat la uşa instanţei. După soluţionarea eventualelor contestaţii, la raportul final şi aprobarea lui de judecătorul sindic, lichidatorul judiciar va efectua distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitoarei, iar fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de cei îndreptăţiţi vor fi depuse în contul prevăzut de art. 4 alin. 4 din Lege.

La rămânerea ca irevocabilă a hotărârii de deschidere procedurii falimentului, toate actele şi corespondenţa emise de debitoare şi lichidatorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză, franceză menţiunea „În faliment”.

Următorul termen în acest dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti este 10 septembrie 2014.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a retras licenţa televiziunii OTV pe 22 ianuarie 2013, în conformitate cu legislaţia audiovizualului, pentru neplata unor amenzi mai vechi.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button