ARHIVA B365

Veste BUNĂ pentru locuitorii din SECTORUL 2. Ce facilităţi financiare le pregăteşte PRIMĂRIA

Unul dintre proiecte vizează procedura de acordare a acestor facilităţi fiscale pentru persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2.

Potrivit celui de-al doilea proiect, „se aprobă schema de ajutor de minimis în vederea acordării de facilităţi fiscale, constând în anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 dacă obligaţiile principale se achită până la 15 decembrie 2019, persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2”.

Conform proiectului, pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis „întreprinderile care sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în această ţară; nu se află în stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, reorganizare, faliment; nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive a instanţei , de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost executată deja şi creanţa integral recuperată; nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală; reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii trei ani din motive profesionale sau etic profesionale”.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii, pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu proiectul de hotărâre, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contracost). Sunt exceptate de la aplicarea acestei scheme întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, dar şi o serie de ajutoare, precum cele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.

 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button