ȘTIRI

Universitatea Româno-Americană minte studenții cu un masterat neacreditat, taxat cu 2400 €/ an

Programul de masterat Antreprenoriat și Afaceri Internaționale în limba engleză (Entrepreneurship and international business) de la Universitatea Româno-Americană din București a primit, de două ori, decizia de NEACREDITARE de la ARACIS, instituția care decide dacă programele de studii propuse de universităţi întrunesc condiţiile minime ca să poată fi acreditate, deci sigure pentru viitorii studenţi (vezi deciziile mai jos- foto 1, foto 2). 

Hotărâri ale Consiliului ARACIS,
în ședința din data de 24.07.2014
(foto 1) 

Click pe imagine pentru mărire 

Raportul complet, AICI

Hotărâri ale Consiliului ARACIS,
în ședința din data de 18.09.2014
(foto 2)

 
Click pe imagine pentru mărire 

Raportul complet, AICI


În motivarea primei hotărâri, disponibilă pe site-ul ARACIS, se precizează că programul Antreprenoriat și Afaceri Internaționale în limba engleză „nu satisface cerințele normative obligatorii, standardele și indicatorii de performanță și standardele specifice”, fiind invocate mai multe motive care susţin decizia. Amintim câteva:

– numai 25 % din disciplinele cuprinse în planul de învățământ sunt specifice unui program de master din domeniul Economie și afaceri internaționale

– în structura celor mai multe discipline sunt prevăzute teme care sunt mai apropiate altor domenii, îndeosebi domeniului Administrarea afacerilor

– pentru unele cadre didactive, în CV-urile depuse, nu sunt menționate competențele de limba engleză sau sunt menționate, dar sunt la un nivel mediu

Puteţi consulta restul motivelor în raportul disponibil AICI.

Cu toate astea, pe site-ul Universității Româno-Americane, ro-am.ro, programul de masterat este prezentat ca fiind acreditat, asemenea celorlalte două programe de masterat cu predare în limba engleză prezentate în listă, deși, spre deosebire de cele din urmă, nu a fost inclus un link cu trimitere la decizia ARACIS care l-a validat (foto 3).

Prezentarea programului de masterat
pe pagina universității:
(foto 3) 


Click pe imagine pentru mărire 

Redirecționare către pagina amintită mai sus, AICI. 

 

Înscrierea la un program de masterat cu predare în limbă engleză, la Universitatea Româno-Americană, costă 50 de euro, iar taxa anuală pe care un student trebuie să o plătească este de 2400 de euro (pentru studenții din țări membre UE sau EEA) și de 3100 de euro pentru studenții din alte țări. 

Am solicitat Universității Româno-Americane un punct de vedere privind situația prezentată, însă reprezentanții acesteia au refuzat să ni-l prezinte. Universitatea a refuzat, de asemenea, să ne transmită numărul de studenți înscriși la acest program.

Masteratul neacreditat, dezvoltat în cadrul unui proiect POSDRU

Interesant este că programul de masterat neacreditat este dezvoltat in cadrul unui proiect POSDRU, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, după cum se poate observa în descrierea publicată de universitate pe site-ul propriu.

Project co-financed by European Social Fund through the Sectoral Operational Programme Human Resource
Development 2007 – 2013

Priority Axis: 1. Education and training in support for growth and development of the knowledge-based society
Key Area of Intervention: 1.2. Quality in higher education

Project Title: Ensuring competences adequate to the labour market requirements through study programs of
excellence with an international dimension
Contract Code: POSDRU/156/1.2/G/134518P

VEZI AICI DESCRIEREA MASTERATULUI

 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button