ȘTIRI

Un teren dintr-un parc din Capitală, scos la vânzare pentru 7 milioane de euro

Vând imobil teren situat în str. Verdi nr. 2 bis, sector 2 București, nr. cadastral 228761 în suprafața de 11 896 m2. Preț informativ: 600 E/mp. Ofertă serioasă. Prefer cumpărător direct. Caracteristici: folosință teritoriului-curți construcții, zonă funcțională V1a. Imobilul intră sub incidența Legii nr. 135/2014, Art. II: După alineatul (8) al articolului 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: «(9) Terenurile înscrise în cartea funciară că fiind în categoria curți – construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate că spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu»„, se arată pe OLX.

Autorul anuntului oferă şi un pasaj dintr-o lege din 2007, în care se stipulează că terenurile inscrise in cartea funciara ca fiind in categoria curti – constructii, terenuri ce se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spatii verzi.

Numai că o altă lege, de data aceasta din 2013, spune că „schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor aliniatului 1 sunt lovite de nulitate absolută”.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button