ȘTIRI

Un ofițer de poliție de la fiecare unitate va participa la asigurarea protecției în școli

Poliţiştii vor fi prezenţi în zonele din apropierea şcolilor şi vor lua măsuri în cazul în care sunt persoane care, prin comportamentul sau activităţile pe care le desfăşoară, afectează siguranţa publică.

Pentru îmbunătăţirea siguranţei şcolare, la toate unităţile de poliţie va fi nominalizat un ofiţer cu experienţă în domeniu, care va participa la elaborarea sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi personalului didactic, în conformitate cu prevederile legale.

Vor fi analizate faptele antisociale săvârşite în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vor fi evidenţiate cauzele şi împrejurările favorizatoare, concluziile urmând a fundamenta proiectele/campaniile de prevenire a delincvenţei în mediul şcolar, dar şi măsurile de prevenire şi combatere specifice.

În vederea desfăşurării unor activităţi preventive în şcoli, vor fi iniţiate proiecte/campanii/planuri comune de acţiune, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală de la Sectoarele 1 – 6, O.N.G.-uri, etc.

Se vor realiza şi vor fi distribuite în şcoli materiale preventive (pliante, broşuri, fly-ere, afişe, ghiduri, etc.), în scopul informării elevilor, părinţilor acestora şi cadrelor didactice asupra problematicii delincvenţei juvenile şi a victimizării elevilor.

Poliţiştii de proximitate, responsabili de prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial specific acestui domeniu, vor face parte din Comisiile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, constituită la nivelul unităţii şcolare.

De asemenea, va fi stabilită, împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ, agenda activităţilor instructiv-educative, fiind asigurată participarea poliţiştilor la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora, precum şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button