ARHIVA B365

Un mare operator de telefonie şi internet măreşte penalităţile pentru neplata la timp a facturilor

„Începând cu factura emisă în octombrie 2013 se modifică termenul maxim de plată a acesteia, de la 22 de zile la 14 zile de la data emiterii. Începând cu aceeaşi factură, se modifică şi cuantumul penalităţilor de întârziere, astfel, pentru neplata facturii la scadenţă datoraţi, până la plata integrală a datoriei, penalităţi de 0,5%/zi, calculate asupra valorii neachitate”, potrivit notifică­rii transmise de Romtelecom clienţilor.

Prin aceste schimbări, Romtelecom se aliniază la condiţiile oferite pe piaţă şi de ceilalţi operatori, au precizat pentru ZF reprezentanţii companiei.

„Decizia de a aplica acest nou interval, practicat la nivelul pieţei, a fost luată după o analiză privind comportamentul clienţilor în relaţie cu acest aspect. (…) Termenul de plată de 14 zile (faţă de 22 de zile), precum şi cuantumul de 0,5% al penalităţilor de întârziere la achitarea facturii sunt aplicabile începând cu facturile emise din 10 septembrie 2013, fiind aliniate cu cele aplicate la nivelul pieţei. Înainte de implementarea penalităţii de 0,5%/zi, penalităţile erau de 0,15% pentru întârzieri la plată de până la 15 zile, respectiv 0,35% pentru întârzieri la plată mai mari de 16 zile, până la desfiin­ţarea serviciilor.”

Dacă nu sunt de acord cu modificările propuse de Romtelecom, clienţii pot rezilia contractul, fără a plăti penalităţi, dacă transmit companiei prin scrisoare recomandată o notificare de reziliere.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button