ARHIVA B365

Un bucureștean a învins statul român la CEDO

Reclamantul, Mircea Mateescu, născut în 1953, are propriul cabinet medical la Bucureşti, având o experienţă de 18 ani ca medic. În 2006, el a terminat Facultatea de Drept, iar apoi a trecut examenul de barou. Însă Baroul Bucureşti i-a respins cererea de a fi admis în stagiatură, pentru a obţine definitivatul, reclamantul susţinând că a fost obligat să aleagă între cele două profesii.

Mateescu a mers în instanţă, însă nu a avut câştig de cauză, acţiunea sa fiind respinsă definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în 2009. Astfel, el s-a adresat CEDO, susţinând că i-a fost interzis să practice simultan medicina şi avocatura în lipsa unei baze legale.

Reclamantul a cerut 14.655 de euro daune materiale, pentru veniturile de care a fost lipsit fiindu-i interzis să practice avocatura. Calculul acestei sume a avut la bază salariul minim brut pentru persoane cu studii superioare din 2007 până în prezent. El a mai cerut 1 euro cu titlul de prejudiciu moral şi 6.210 euro cu titlul de cheltuieli de judecată.

CEDO a considerat că reclamantului i-a fost încălcat dreptul la viaţă privată (articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) şi a decis ca statul român să îi plătească 1 euro cu titlul de prejudiciu moral şi 2.000 de euro cheltuieli de judecată, scrie Mediafax. 

Curtea a arătat că este improbabil ca reclamantul să fi prevăzut că nu va putea practica avocatura şi medicina, în condiţiile în care legea nu prevede explicit că profesia de medic este incompatibilă cu cea de avocat.

Potrivit Legii nr. 15/1995, exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat, ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri şi exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu: calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene, activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior, activitatea literară şi publicistică şi calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară, potrivit aceleiaşi legi.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button