LA MINE-N CARTIER

Ultimele două săptămâni pentru plata taxelor şi impozitelor locale fără penalizări

Pe 30 septembrie 2013 este ultimul termen de plată a impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloacele de transport deţinute atât de persoanele fizice, cât şi cele juridice. La aceeaşi dată expiră şi termenul de plată pentru taxa de ocupare a domeniului public cu diferite construcţii, parcări, mijloace de afişaj-reclamă-publicitate.

Începând cu 1 octombrie 2013, pentru sumele neachitate se aplică majorări de întârziere de 2% pe lună sau fracţiune de lună, calculate în ziua când se efectuează plata, pentru fiecare impozit datorat, informează Primăria Sectorului 6 într-un comunicat remis B365.ro.

La data de 13 septembrie 2013, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 (DITL Sector 6) raporta un procent de
realizare a încasărilor de 65,94% din totalul de 160.116.000 lei previzionat a se încasa la bugetul local din impozite şi taxe pentru anul 2013. Pentru a putea recupera sumele restanţierilor  din anii precedenţi, DITL Sector 6 a intensificat acţiunile de urmărire şi executare silită pentru rău platnicii care datorează bugetului local sumele
aferente impozitelor şi taxelor pe mai mulţi ani.

Pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele de plăţi şi pentru reducerea timpului de aşteptare, DITL Sector 6 reaminteşte contribuabililor că pot efectua plăţi şi prin Sistemele electronice de plată a impozitelor. 

Modalităţi de plată puse la dispoziţia contribuabililor în Sectorul 6:

– Infochioşcurile amplasate în marile centre comerciale din Sectorul 6, Plaza Romania, Cotroceni Parc, Selgros – Drumul Taberei, Cora – Lujerului, Carrefour Orhideea şi Militari, Metro şi Auchan. În afara acestora, şi la sediul SPFPL Sector 6, din Drumul Taberei nr. 18 şi la Biroul Unic, din cadrul Primăriei Sectorului 6, funcţionează câte un infochioşc.

– „Punct de plată impozite, taxe 24/24”, unicul de acest gen în Europa care funcţionează 24/24 ore, inclusiv,
sâmbăta, duminica şi de sărbătorile legale. Aici pot fi efectuate plăţi şi se pot obţine informaţii legate de sumele de plată; accesul în acest centru se face pe bază de CNP şi numai de către persoanele fizice înscrise în evidenţele fiscale, beneficiind de confidenţialitate. Prin acest sistem, cele mai multe plăţi au fost efectuate în afara programului de lucru al instituţiei

– plata impozitelor online prin Ghişeul.ro reprezintă un sistem naţional electronic de plată on-line a taxelor şi impozitelor locale cu carduri bancare emise şi valabile în orice bancă din România, inclusiv cu carduri emise de băncile din străinătate

În perioada 01.01.2013 – 15.09.2013, prin sistemele electronice de plată, a fost încasată suma de 1.309.000 lei, cu aproximativ 280.000 de lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi numărul utilizatorilor sistemelor de plată electronice a crescut în acest an faţă de anul 2012, de la 5.600 la 7.200, în anul 2013.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button