ARHIVA B365

Ultima zi pentru depunerea Formularului 200. Pentru ce venituri trebuie depus

Declaratia privind veniturile realizate din Romania, pentru fiecare categorie si sursa de venit, pentru 2013, Formularul 200, trebuie depusa la ANAF pana pe data de 26 mai, conform Codului fiscal, scrie avocatnet.ro.

Formularul 200 trebuie depus de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Potrivit prevederilor fiscale, contribuabilii persoane fizice nu trebuie sa depuna declaratia de venit, daca au realizat doar venituri din salarii sau au obtinut venituri asimilate salariilor. De asemenea, contribuabilii nu depun formularul 200 pentru banii obtinuti din:

– investitii, respectiv premii si venituri din jocuri de noroc,

– pensii,

– activitati agricole a caror impunere este finala.

Mai exact, ultima categorie de venituri se refera la cele obtinute prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate. In plus, declaratia 200 nu trebuie depusa nici pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare. Pe langa tipurile de venituri mentionate mai sus, persoanele fizice nu au obligatia sa depuna declaratia 200 pentru veniturile din chirii exprimate in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, contractele incheiate nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente si platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat.

 Conform instructiunilor de completare, formularul 200 poate fi depus:

-la administratia fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul are domiciliul fiscal;

-prin posta, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de catre contribuabili;

-prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de catre contribuabilii persoane fizice detinatori de certificate digitale, care semneaza in nume propriu declaratia.

Acest formular poate fi obtinut direct, gratuit, de la sediile administratiilor fiscale, sau poate fi descarcat de pe pagina de internet a ANAF/ sectiunea Declaratii electronice/ Persoane fizice/ Descarcare declaratii PF, in cazul depunerii declaratiilor online. Fiscul le-a recomandat recent contribuabililor sa descarce formularul 200 de pe www.anaf.ro, sectiunea: asistenta contribuabili, rubrica toate formularele cu explicatii sau accesand acest link. In plus, autoritatile fiscale au semnalat faptul ca formularele 200 identificate prin cautarea pe internet pot fi deja precompletate sau pot contine erori.

Veniturile pentru care trebuie depusă declaraţia sunt: venituri din activităţi independente, unele venituri din investiţii (transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract), venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură impuse în sistem real.

Declaraţia se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. Totodată nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Există anumite activităţi pentru care plăţile anticipate sunt finale, iar contribuabilii respectivi nu au obligaţia depunerii Formularului 200 – activităţile pentru care venitul net se stabileşte pe baza normelor de venit şi unele venituri din cedarea folosinţei bunurilor. NU depun declaraţia persoanele fizice care au avut anul trecut venituri din salarii, pensii, salarii din străinătate, premii sportive, premii din jocuri de noroc, dobânzi, dividende, alocaţii şi şomaj.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button