ESENTIAL

Transport GRATUIT la metrou şi RATB pentru peste şase mii de bucureşteni

Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, următoarele categorii de persoane: 

– persoanele adulte cu handicap grav, asistenţii lor personali şi însoţitorii acestora

– persoanele adulte cu handicap accentuat şi asistenţii lor personali profesionişti

– însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal, dacă aceştia se pot deplasa numai cu însoţitor

– copiii cu handicap grav, asistenţii lor personali şi însoţitorii acestora

– copiii cu handicap accentuat, asistenţii lor personali profesionişti şi însoţitorii acestora. 

Potrivit evidenţelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului (DGASPC) Sector 3, anul trecut au fost eliberate 6.345 de abonamente la metrou pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, precum şi pentru asistenţii persoanli ai acestora. În total, în 2013, DGASPC Sector 3 a decontat cheltuieli de transport la metrou şi RATB în sumă de 7,24 milioane lei.

Pentru anul 2014, autorităţile locale estimează un număr similar de beneficiari ai transportului gratuit cu metroul şi la RATB la nivelul Sectorului 3. 

Cum se poate obţine gratuitate pe transportul cu metrou şi la RATB

Pentru a putea beneficia de gratuitate la transportul urban cu metroul, persoanele îndreptăţite vor achiziţiona abonamentele lunare (cu maxim 62 de călătorii) şi le vor înainta spre decontare la DGASPC Sector 3, după expirarea perioadei de valabilitate a acestora. Pentru cererile depuse până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, DGASPC Sector 3 va vira luna următoare suma decontată persoanelor îndreptăţite fie prin mandat poştal, fie în cont curent, fie la casieria DGASPC Sector 3. 

Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă ale RATB este valabilă începând cu luna următoare depunerii cererii şi până la sfârşitul lunii în care persoana nu mai este îndretăţită să beneficieze de acest drept. Legitimaţia de transport urban de suprafaţă se eliberează la sediul DGASPC Sector 3 numai persoanelor îndreptăţite, titulari (persoana cu handicap, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti) în prezenţa actului de identitate în original. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button