Termoenergetica București (fost RADET) angajează. Lista joburilor scoase la concurs

04 nov. 2022
10778 Afișari
Termoenergetica București (fost RADET) angajează. Lista joburilor scoase la concurs
Termoenergetica București (fost RADET) angajează. Lista joburilor scoase la concurs. Sursa foto: Facebook/ C.M. Termoenergetica București

Compania Municipală Termoenergetica București îi anunță pe cei interesați că angajează. CMTEB organizează concurs de angajare pentru 78 de posturi vacante.

Termoenergetica București angajează

Reprezentanții Termoenergetica București S.A., cu sediul în București, strada Cavafii Vechi, nr. 15, Sector 3, anunță că organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi.

Lista posturilor scoase la concurs de Termoenergetica:

 • Asistent analist – serviciul clienți. Număr posturi: 1;
 • Consilier juridic – serviciul clienți. Număr posturi: 1;
 • Inginer – secția distribuție Sector 2. Număr posturi: 1;
 • Inginer – secția distribuție Sector 3 Vitan. Număr posturi: 1;
 • Inginer – secția distribuție Sector 4. Număr posturi: 1;
 • Inginer – secția distribuție Sector 5. Număr posturi: 1;
 • Instalator – direcția Termoenergetica și direcția Mecano-Energetica. Număr posturi: 25;
 • Mecanic utilaje cu propulsie – secția întreținere reparații transport. Număr posturi: 5;
 • Muncitor necalificat – direcția Termoenergetica și direcția Mecano-Energetica. Număr posturi: 25;
 • Șef secție – secția distribuție Sector 3 Vitan. Număr posturi: 1;
 • Șef secție – secția distribuție Sector 6 Militari. Număr posturi: 1;
 • Șef secție – secția rețea primară Grozăvești. Număr posturi: 1;
 • Specialist pentru prevenire – serviciul Prevenire și Protecție, SU. Număr posturi: 1;
 • Strungar – secția Industrie Mică. Număr posturi: 2;
 • Sudar – direcția Termoenergetica și direcția Mecano-Energetica. Număr posturi: 10;
 • Tehnician – serviciul Patrimoniu. Număr posturi: 1.

Înscrierea la concurs

Data limită pentru înscriere este 15 noiembrie 2022, ora 12:00.

Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie să prezinte un dosar de concurs. Acesta trebuie să conțină:

a) cerere/formular de înscriere la concurs;
b) curriculum vitae, dacă este cazul;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri/specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea cerintelor specifice postului;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, in functie, necesare îndeplinirii condiţiilor specifice postului ;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu meseria pentru care candideaza;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Candidații au nevoie și de o cerere pentru înscriere la concurs, dar și de o declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale.

Mai multe detalii despre anunțurile de angajare ale Termoenergetica București, AICI.

Cookies