TERMEN LIMITĂ pentru depunerea Declaraţiei de impunere pentru taxa de habitat, în Sectorul 2

de:
16 apr. 2019
13 Afișari
TERMEN LIMITĂ pentru depunerea Declaraţiei de impunere pentru taxa de habitat, în Sectorul 2

În termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări privind numărul persoanelor dintr-o locuință, contribuabilii au obligația depunerii unei alte declarații la D.V.B.L Sector 2, prin aceleași mijloace, pentru recalcularea taxei. Cetățenii care lipsesc din imobil cel puțin 30 de zile consecutive într-un an calendaristic pot solicita scoaterea de la plată pentru perioada respectivă.

Pentru locuitorii de la blocuri, declarația se poate depune și la asociația de proprietari, cu acordul reprezentanților acestora și, în baza unei solicitări, în maximum trei zile de la colectare se va prezenta un reprezentant D.V.B.L Sector 2 pentru ridicarea lor sau pot fi transmite pe mail la: www.impozitelocale2.ro. sau habitat@impozitelocale2.ro.

De la data de 1 martie 2019, când s-a instituit în sectorul 2 taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare, fiecare cetățean va plăti 9.42 lei/ persoană/ lună.

Odată cu implementarea taxei de habitat, locuitorii sectorului 2 nu mai plătesc la întreţinere nici un alt tarif către societatea de salubrizare.

Începând cu 1 ianuarie 2020, taxa de habitat în sectorul 2 va fi 0 pentru toți cei care vor colecta selectiv 25% fracție uscată din cantitatea de gunoi produsă.

Taxa de habitat se poate plăti în două rate, respectiv până la 30 iunie inclusiv și până la 30 noiembrie inclusiv sau se poate plăti fracționat, fără a depăși termenele menționate.

Următoarele categorii beneficiază de scutire la plata taxei:

– veteranii de război, văduvele de război și văduvele necăsătorite ale veteranilor de război;

– persoanele prevăzute la art. 1 și art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

– persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

Facilitățile fiscale se acordă utilizatorilor acestora începând cu luna următoare lunii în care a fost depusă cererea împreună cu documentele justificative.

Modalitățile de plată a taxei de habitat sunt:

– plata online;

– plata în numerar prin cele 83 de ghișee informatizate ale oficiilor poștale, situate pe raza municipiului București;

– plata prin mandat poștal;

– plata prin reţeaua benzinăriilor O.M.V;

– plata prin bănci.

Cookies