ARHIVA B365

Termen LIMITĂ pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, în Sectorul 3

Reamintim faptul că Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București a fost aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018.

De asemenea, termenul limită de 30 septembrie pentru îndeplinirea condițiilor referitoare la licitația/atibuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București a fost stabilit prin HCLS3 nr. 210/30.05.2018 privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului:

„Art.1 Pentru anul 2018, prin derogare de la prevederile Regulamentului privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018, se aprobă:

a) Acordarea unui termen de până la 30 septembrie pentru ca toți posesorii de locuri de parcare să îndeplinească toate condițiile din noul Regulament aprobat;

b) Locurile de parcare care au fost deținute de către persoanele juridice până la data intrării în vigoare a noului Regulament vor putea fi atribuite direct, la cerere, persoanelor fizice care domiciliază la adresa sediului social al respectivei persoane juridice, dacă îndeplinesc condițiile noului Regulament;

Art. 2 Autorizațiile de parcare care și-au pierdut valabilitatea prin neîndeplinirea condițiilor din noul Regulament rămân valabile dacă se respectă termenul prevazut art.1, lit. a)”.

Condițiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească posesorii autorizațiilor deja emise sunt următoarele:

„Art. 2 Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință constă în atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare apartament.”

„Art. 4 Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire prevăzute la Cap. 1,art 1,lit.e, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1. În parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai propietarilor de autoturisme, celor care dețin în folosință un autoturism în baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme deținute în baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport impozitul să se datoreze către bugetul local al Sectorului 3, în baza prevederilor Codului fiscal și să fie înregistrat în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3.

2. Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/rezidența dovedită cu documente de indentitate (BI/CI) în imobilele care au arondate locurilor de parcare care sunt solicitate.

3. Persoanele fizice solicitante trebuie să nu figureze în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 3 cu obligații de plată restante neachitate” (Toate impozitele si taxele, inclusiv amenzi, datorate catre bugetul local al Sectorului 3)

Aliniatul 5, art.8 „Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil”.

Menționăm faptul ca neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018, până la data de 30.09.2018, va conduce, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulament, la pierderea valabilității autorizației de parcare și a dreptului de a mai folosi respectivul loc de parcare, acesta urmând a fi atribuit altor solicitanți, în condițiile prevăzute de Regulament.

Persoanele care nu îndeplineau condițiile prezentate și între timp s-au încadrat în formalități pot transmite on-line documentele doveditoare la adresa de e-mail relatii@ditl3.ro sau le pot depune la cele trei sedii ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 (str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Câmpia Libertății, nr. 36 și str. Sfânta Vineri nr. 32). Persoanele care se încadrau în condițiile menționate nu trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora, verificarea fiind realizată de către angajații DGITL Sectorul 3 în baza de date.

Regulamentul poate fi consultat la adresa: http://www.primarie3.ro/consiliu-local/hotarari-de-consiliu/.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button