ARHIVA B365

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti solicită 120 de posturi pentru artişti şi tehnicieni

TNB, aflat în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a făcut cererea ca urmare a refuncţionalizării din 2015, când clădirea s-a mărit, rezultând şapte spaţii de joc. Această extindere „necesită o îmbunătăţire a cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Teatrului, precum şi asigurarea resurselor umane şi financiare necesare pentru funcţionarea acestui ansamblu cultural la parametri proiectaţi”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit documentului, „teatrul desfăşoară activităţi, precum organizarea şi susţinerea de spectacole de teatru proprii sau în co-producţie, cofinanţare şi/sau colaborare cu autorităţi şi instituţii publice ori cu persoane fizice şi juridice de drept privat, din ţară şi/sau din străinătate, participarea la festivaluri, în ţară şi/sau în străinătate, realizarea, dezvoltarea sau găzduirea de proiecte teatrale naţionale şi internaţionale, precum şi proiecte în domenii conexe artei teatrale, realizarea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ din domeniul teatral pentru promovarea unor programe educaţionale. Mai mult decât atât, Teatrul desfăşoară activităţi educaţionale specifice, de informare şi documentare prin Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava”, Muzeul şi Biblioteca Teatrului”.

Proiectul de act normativ reglementează funcţionarea Teatrului cu un număr de 600 angajaţi, personal artistic, tehnic de scenă, de producţie şi administrativ, faţă de numărul de 480 de posturi existente în prezent, iar noua structura organizatorică şi noul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Teatrului vor fi aprobate prin Ordin al ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Instituţia teatrală justifică cererea prin faptul că „din cauza lipsei de personal – îndeosebi artistic şi tehnic de scenă – spectacolele Teatrului sunt realizate şi prezentate publicului cu aportul a peste 300 de colaboratori. Angajarea de personal tehnico-administrativ, precum şi de personal artistic remunerat potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturi conexe, cu modificările şi completările ulterioare obligă la cheltuieli suplimentare din Capitolul de cheltuieli „Bunuri şi Servicii”, capitol din care se finanţează producţia şi reprezentarea de spectacole noi, precum şi reprezentarea de spectacole din repertoriul permanent; această situaţie poate genera, în timp, în mod obiectiv, reducerea anuală a numărului de premiere şi, în general, a numărului de reprezentaţii”.

De asemenea, numărul insuficient de personal artistic şi, îndeosebi, tehnic de scenă – necesarul, real, ar fi de încă cel puţin 120 de montatori decor, luminişti, sunetişti, operatori video, recuziteri, cabiniere, echipe de noapte pentru Sala Mare şi Sala Studio (940 locuri şi, respectiv, 590 locuri) – îngreunează programarea zilnică a spectacolelor şi îndeplinirea atribuţiilor specifice instituţiei teatrale la standardele de calitate corespunzătoare, se precizează în nota de fundamentare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrului, organigrama şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului Culturii în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button