Utile

Te scoate din minți patronul la care lucrezi și vrei să te faci tu patron. Cât costă să deschizi o firmă în București?

Modalitatea de înființare a unei societăți poate fi deosebit de anevoioasă dacă nu știi care sunt documentele de care ai nevoie și de timpul necesar pentru operațiuni. De aceea, cei mai mulți aleg să recurgă la serviciile unei companii specializate în domeniu.

Înființarea firmei presupune un bagaj informațional complex, drept pentru care specialiștii vă pot pune la dispoziție soluții complete, precum și modalități eficiente de realizare și de înregistrare a modificărilor intervenite la nivelul societăților.

Procesul de înființare a unei firme presupune 3 pași simpli:

 1. Rezervarea denumirii firmei;
 2. Semnarea documentelor;
 3. Înregistrarea societății comerciale.

Înființare Societate cu Răspundere Limitată (SRL)

Aveți o idee de afacere de succes și v-ați ales domeniul în care doriți să lucrați? Mai aveți nevoie doar de câțiva pași pentru a intra în legalitate și a pune bazele unei companii. Întrucât exista numeroase forme de întreprinderi (SRL, SA, societate în comandita simplă etc.) și microîntreprinderi, este deosebit de important ca activitatea pe care doriți să o întreprindeți să ia forma cea mai potrivită astfel încât rezultatele și profitul să fie maxime.

Persoanele care vor să înființeze o societate pot alege unul dintre tipurile de societăți prevăzute în Legea Societăților, care definește atât documentele ce trebuie avute în vedere la înmatricularea firmei, cât și capitalul social necesar pentru înregistrarea la Registrul Comerțului. Dintre toate tipurile de firme ce pot fi înființate în România, societatea cu răspundere limitata este cea mai des întâlnită.

Societatea cu răspundere limitată este o formă de societate cu personalitate juridică, reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în cadrul căreia asociații răspund numai în limita capitalului social subscris. Astfel, obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, însă, un SRL nu deține posibilitatea de a emite obligațiuni. Acest tip de societate este cel mai des întâlnită datorită numărului redus de membri posibil (chiar și un singur membru).

Avantajele înființării unei SRL se referă la aspecte precum costurile relativ reduse aferente înregistrării și înființării sale, costuri care sunt însă ridicate atunci când se pune problema încetării activității sale. Cu toate acestea, SRL-ul reprezintă o bună modalitate de a oferi afacerii posibilitatea de extindere prin înregistrarea mai multor coduri CAEN în funcție de obiectul de activitate ales și de planul de afaceri corespunzător, activitate ușor de întreprins. Un alt avantaj este reprezentat de caracteristica sa principală, anume răspunderea asociaților în limita capitalului social subscris.

Pașii de înființare a unui SRL în România

Înființarea unei firme, cu precădere a unui SRL, a fost simplificată destul de mult în ultima perioadă. Astfel, durata de înmatricularea a unei firme la unul dintre oficiile Registrului Comerțului durează, în medie, 3 zile.

Cei mai importanți pași ce trebuie urmați pentru a înființa societatea în cel mai scurt timp posibil sunt:

 • alegerea și rezervarea numelui firmei;
 • stabilirea obiectul de activitate și identificarea lui în clasificarea codurilor CAEN;
 • găsirea unui sediu social care va servi ca adresă principală a firmei;
 • deschiderea unui cont bancar la o bancă și depunerea capitalului social;
 • redactarea și autentificarea documentelor constitutive ale firmei;
 • depunerea dosarului la Registrul Comerțului din orașul sau de pe raza județului în care firma își va desfășura activitatea.

Înregistrarea în scopuri de TVA a unui SRL nu este obligatorie de la început, ci după atingerea plafonului de 300.000 de lei.

Sediul social

Unul dintre cele cei mai importanți pași în deschiderea unei firme este găsirea unui sediu social care va reprezenta adresa sau domiciliul oficial al firmei. Sediul social este o adresă care poate fi folosită atât de autorități, cât și de parteneri de afaceri și clienți, pentru transmiterea de documente oficiale, respectiv contracte și alte documente. Acesta se poate dobândi printr-un contract de închiriere, de comodat sau chiar prin chiar prin succesiune. Documentul care atesta sediul social trebuie depus la Registrul Comerțului. SRL-ul poate avea mai multe puncte de lucru, deci mai multe adrese, însă sediul social poate fi doar unul.

Modalitățile de înființare

SRL-ul se constituie prin statut și contract de societate, prin aportul unuia sau mai multor asociați. Astfel, societatea cu răspundere limitată poate lua naștere prin:

 • acordul de voința al unei singure persoane, fizice sau juridice, în calitate de asociat unic, care poate fi, în același timp, și administrator, și care exercită atribuțiile adunării generale a asociaților societății. În acest caz, societatea cu răspundere limitata va fi constituita doar prin statutul societății;
 • aportul a doi sau mai mulți asociați, care se bucură de cota-parte din profit sub forma dividendelor, în părți egale. În această ipoteză, societatea se va constitui prin contract de societate și statut, acestea putând fi încheiate într-un înscris unic, denumit act constitutiv.

Înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată

Presupune efectuarea anumitor operațiuni prealabile, precum:

 • cererea privind verificarea disponibilității și/sau a rezervării denumirii – de regula, este recomandat să alegeți trei variante de denumire în ordinea preferințelor;
 • stabilirea obiectului de activitate a societății – este obligatoriu sa stabiliți un obiect de activitate principal al societății, analizând categoriile de activități cărora le sunt atribuite coduri CAEN.

Întocmirea actului constitutiv

Trebuie să cuprindă următoarele:

 • datele de identificare ale asociaților;
 • denumirea, forma și sediul social al societății;
 • obiectul de activitate al societății, precizând în acest sens domeniul și obiectul principal de activitate;
 • capitalul social, cu precizarea numărului și a valorii nominale a părților sociale, precum și a numărului părților sociale corespunzătoare fiecărui asociat pentru aportul său;
 • datele de identificare ale asociaților care administrează și reprezintă societatea, precizând puterile conferite acestora și modul în care acestea vor fi exercitate;
 • datele de identificare ale primilor cenzori sau ale primului auditor financiar, în situația în care aceștia sunt numiți în cadrul societății dvs.;
 • cota fiecărui asociat privind beneficiile și pierderile;
 • sediile secundare – reprezentanțe, sucursale, agenții ori alte unități fără personalitate juridică, în situația în care se înființează odată cu societatea;
 • durata societății;
 • modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Pentru înregistrarea societății este nevoie de:

 • cererea de înregistrare in Registrul Comerțului, în original;
 • anexa de înregistrare fiscală disponibilă pe site-ul ONRC;
 • dovada de verificare și de rezervare a denumirii firmei;
 • copie a actelor de identitate/pașapoartelor asociaților;
 • dovada dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, precum și un certificat emis de Agenția Naționala de Administrare Fiscală în a cărei circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, care face dovada faptului că pentru acest imobil nu a mai fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință asupra acestuia, cu titlu oneros sau gratuit, sau existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil;
 • acordul asociației de proprietari sau acordul vecinilor;
 • actul constitutiv;
 • dovada depunerii capitalului social într-un cont deschis la o banca aleasă de asociații societății;
 • cazierul fiscal al asociaților și al administratorului;
 • declarație pe proprie răspundere semnată de asociați și de administrator din care să rezulte că îndeplinesc cerințele legale deținerii acestor calități;
 • declarație-tip pe propria răspundere semnată de către asociați sau administrator din care sa rezulte că persoana juridica nu desfășoară deja, la sediul social, activitățile declarate și/sau că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația relevantă în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, a protecției muncii și a mediului pentru activitățile precizate;
 • în cazul asociatului unic, declarație pe proprie răspundere potrivit căreia aceasta persoană are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată ori că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic într-o alta societate cu răspundere limitată;
 • specimenele de semnătura ale reprezentanților societății;
 • dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;
 • împuternicire avocațială.

Care sunt prețurile pentru a înființa un SRL?

Costurile legate de înființarea unui SRL au fost reduse în ultimii ani, acesta fiind unul dintre tipurile de firme ce pot fi înmatriculate foarte ușor și costuri reduse. Având în vedere capitalul social de doar 200 de lei, cei care vor să deschidă o afacere vor trebui să adauge anumite costuri.

În funcție de firmele specializate, ale căror onorarii pornesc de la de la 300 de lei, acestea vor taxa și vor include, în funcție de numărul de asociați:

 • Firme cu un singur asociat – 990 lei
 • Firme cu 2 sau 3 asociați – peste 1000 lei
 • Autorizație de activitate – 313 lei
 • Înregistrarea punctului de lucru – 469 lei
 • Înmatricularea la Registrul Comerțului – 120 lei
 • Obținerea unui CUI – 10 lei
 • Certificat de constatator – 30 lei
 • Publicarea legală a actelor la Monitorul Oficial – 31 lei
 • Taxa judiciară de timbru – 39 lei

Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button