TAXĂ NOUĂ pentru salubrizare în Bucureşti: Se pun containere separate pentru carne, haine şi fructe

TAXĂ NOUĂ pentru salubrizare în Bucureşti: Se pun containere separate pentru carne, haine şi fructe

TAXĂ SALUBRIZARE SECTORUL 1. Primăria Sectorului 1 intenţionează să schimbe strategia de salubrizare a sectorului pe care o consideră „învechită” în acest moment. Practic, administraţia locală vrea să introducă o taxă de habitat pentru serviciile de salubrizare, respectiv pentru ridicarea gunoiului menajer şi curăţarea străzilor, ce ar urma să fie plătită atât de persoanele fizice, cât şi de agenţii economici şi instituţiile din sector. 

„Pentru serviciile de salubrizare, Consiliul Local al Sectorului 1 poate institui o taxă de habitat. Taxa se va constitui venit al bugetului local cu destinaţie specială, respectiv pentru organizarea sistemului public de salubrizare şi plata serviciilor prestate de operatorul serviciului de salubrizare. Valoarea şi modalitatea de prelevare a taxei vor fi stabilite prin Hotarâre a Consiliului Local al Sectorului 1, cu respectarea prevederilor legale”, se menţionează în noul Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1, document supus dezbaterii publice până aproape de sfârşitul acestei luni. 

„Pentru activitatea de salubrizare menajeră, atât cea prestată populației cât și cea prestată agenților economici, producătorul deșeurilor menajere și similare (precum asociațiile de proprietari/locatarii, proprietarul casei individuale, instituțiile, persoanele juridice, orice agenți economici etc.) va achita taxa pentru activitatea de salubrizare menajeră stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, potrivit principiului poluatorul plătește”, se specifică în document. 

(VEZI AICI DOCUMENTUL) 

TAXĂ SALUBRIZARE SECTORUL 1. Decizia de a introduce o taxă de salubritate, de altfel prezentă şi în alte sectoare din Capitală la valoarea de aproape 10 lei/lună de persoană (aproape 40 de lei pentru o familie de patru persoane), trebuie însă aprobată de Consiliul Local Sector 1. 

De la jumătatea anului 2008, de când a fost semnat contractul dintre Primăria Sectorului 1 şi Romprest, în mandatul fostului primar Andrei Chiliman, bucureştenii din Sectorul 1 au fost scutiţi de taxa pentru salubrizare. Atunci contractul cu Romprest a fost încheiat pe o perioadă de 15 ani, cu o valoare de 60,4 milioane lei pe an pentru curăţarea străzilor şi ridicarea gunoiului menajer, după cum a precizat la vremea respectivă fostul edil Chiliman. 

TAXĂ SALUBRIZARE SECTORUL 1. În acelaşi timp cu introducerea noii taxe de salubrizare, administraţia locală intenţionează să solicite operatorului de profil să facă şi alte modificări faţă de sistemul practicat în prezent la colectarea gunoiului menajer de la populaţie. Astfel, în Sectorul 1 din Capitală ar putea apărea noi recipiente colorate pentru colectarea gunoiului, în funcţie de resturile aruncate. 

„Sectorul 1 va implementa împreună cu operatorul de salubrizare un sistem de colectare separată prin care să se obțină cel puțin patru fracții: hârtie, mase plastice, metal și sticlă, în termen de 5 ani de la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare/ încheierea actului adițional la contractul de delegare, în conformitate cu legislația incidentă și cu Strategia de dezvoltare și funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București”, se specifică în noua strategie de salubrizare a Sectorului 1

TAXĂ SALUBRIZARE SECTORUL 1. Astfel, în funcție de sistemul de colectare separată stabilit, se vor utiliza containere şi recipiente diferite, după cum urmează:
a) în recipiente de culoare gri/negru se vor colecta deşeurile reziduale care sunt de tip:
1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);
3. ouă întregi;
4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. conţinutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de ţigări;
12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b) în recipiente de culoare maro se vor colecta deşeurile biodegradabile care sunt
de tip:
1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;
2. resturi de pâine şi cereale;
3. zaţ de cafea/resturi de ceai;
4. păr şi blană;
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
6. coji de ouă;
7. coji de nucă;
8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
9. rumeguş, fân şi paie;
10.resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);
11.plante de casă;
12.bucăţi de lemn mărunţit;
13.ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.

c) în recipiente de culoare albastrăse vor colecta deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite.

d) în recipiente de culoare galbenă se vor colecta deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal.

e) în recipiente de culoare alb/verde se vor colecta deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată pe culori, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică. 

Noul Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 poate fi consultat, integral, aici. 

TAXĂ SALUBRIZARE SECTORUL 1. Tot prin noua strategie de salubrizare a Sectorului 1, administraţia locală intenţionează să modifice şi orele la care operatorul de salubritate iese pe teren. Conform documentului, o parte din gunoiul menajer va fi ridicat în timpul nopţii, de preferinţă între orele 22.00-6.00. În plus, maşinile de salubritate NU vor mai ieşi pe străzi la orele de vârf pentru a nu încurca circulaţia. 

„Intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale va fi stabilit cu preferință între orele 22:00­-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile de colectare. Cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22:00 – 6:00. Colectarea deșeurilor menajere NU se va face în intervalele 6:30 – 8:30 și 15:30 – 18:30 pe bulevarde și pe arterele cu trafic R.A.T.B. (transport public), pentru a nu se suprapune cu vârfurile de trafic rutier”, se impune prin noul Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1. 

Conform documentului, bucureştenii care locuiesc în Sectorul 1 ar putea avea la dispoziţie şi un dispecerat cu program de funcționare 24/24 pentru preluarea tuturor sesizărilor referitoare la activitatea de salubrizare menajeră. Acesta ar urma să fie pus la punct de compania de salubritate. 

Noul Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 vizează doar activitatea de colectare a gunoiului menajer şi curăţarea străzilor, fără serviciul de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.