ESENTIAL

Taxă de habitat în Sectorul 2 din Capitală, de la 1 martie. Cât va costa

Începând cu data de 01.03.2019 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare în cuantum de 159 lei/persoană/an, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual, informează administraţia locală într-un comunicat de presă remis la redacţie. 

Conform sursei citate, pentru anul 2019 se aprobă subvenționarea din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București a sumei de 38,3 lei/persoană/an, pentru stimularea gestionarii deşeurilor menajere reciclabile, conform prevederilor art. 17 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, respectiv asigurarea colectării separate cel puţin a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, astfel încât valoarea taxei lunare achitată de fiecare utilizator persoană fizică va fi egală cu nivelul tarifului achitat direct operatorului de salubrizare, pentru luna februarie 2019, luna anterioară instituirii taxei.
De asemenea, s-a aprobat Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, pentru beneficiarii casnici (persoane fizice).
Pentru stabilirea modului de plată a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare începând cu data de 01.01.2020, va fi elaborat Regulamentul privind determinarea cuantumului taxei plătită de beneficiarii persoane fizice (utilizatori casnici) până cel târziu la data de 30.09.2019, ce va cuprinde modalitatea de acordare a subvenției în cazul colectării selective a deșeurilor în procent de minim 25%, obligație ce va fi asumată prin declarație pe propria răspundere, pentru fiecare punct de colectare, de către reprezentanții Asociațiilor de proprietari, respectiv a deținătorilor de locuințe unifamiliale, astfel încât nivelul subvenției să poată acoperi integral nivelul taxei.
În temeiul prevederilor art. 7 alin (2) şi alin (4) din Legea numărul 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a fost adus la cunoştinţa cetăţenilor proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button