COOL CITY

Taţii, obligaţi să-şi ia concediu de creştere a copilului. Cum se acordă indemnizaţia

Astfel, în vederea acordării drepturilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv stimulent de inserţie, dosarele depuse vor conţine în mod obligatoriu şi o adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de către Casa Naţională de Pensii.

În situaţia persoanelor aflate în evidenţa Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, adresa de unde se poate obţine acestă adeverinţă este Calea Vitan nr.6, Sector 3.

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, tatăl trebuie să efectueze o lună de concediu pentru creşterea copilului.

Tata, obligat la o lună de concediu pentru creşterea copilului

În conformitate cu prevederile legale, în situaţia copiilor născuţi începând cu data de 1 martie 2012, tatăl trebuie să efectueze o lună de concediu pentru creşterea copilului. În concediul de creştere a copilului de care beneficiază mama, indemnizaţia va fi plătită doar până la împlinirea vârstei de 11 luni a copilului (la opţiunea de indemnizaţie până la un an), respectiv 23 de luni (la opţiunea de indemnizaţie până la doi ani), iar pentru a beneficia de indemnizaţie şi în ultima lună, celălalt părinte (tatăl) trebuie să depună cu 30 de zile înainte de intrarea efectivă în concediu pentru creşterea copilului, o cerere însoţită de actele doveditoare.
În situaţia în care tatăl nu solicită dreptul care îi revine la concediu, mama nu poate beneficia de acest drept în locul acestuia, precizează Primăria Sectroului 6 într-un comunicat remis la redacţie.

Mama are posibilitatea să-şi reia activitatea profesională sau să opteze pentru concediu fără plată pe bază de cerere depusă şi înregistrată la angajator.

Neefectuarea lunii de concediu trebuie anunţată în scris Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de unul sau doi ani (trei ani pentru copilul cu handicap).

Obligativitatea efectuării lunii respective nu se aplică dacă:
– persoana îndreptăţită nu beneficiază de indemnizaţie şi solicită direct stimulentul de inserţie;
– persoana îndreptăţită solicită stimulentul de inserţie cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea vârstei de un an a copilului (la opţiunea de indemnizaţie până la un an) sau cu cel puţin 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 sau 3 ani în cazul copilului cu handicap (la opţiunea de indemnizaţie până la doi sau trei ani);
– în cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere copil de către celălalt părinte.

Anchetă socială dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut de tată, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare).
În acest sens, anterior depunerii dosarului pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului, părinţii necăsătoriţi cu domiciliul pe raza Sectorului 6 trebuie să se adreseze Direcţiei pentru Protecţia Copilului Sector 6, cu sediul în strada Drumul Sării nr.2, Sector 6, Bucureşti în vederea efectuării anchetei sociale.

Lunar sunt depuse peste 200 de cereri pentru acordarea indemnizaţiei de creşterea copilului de până la unul sau doi ani şi peste 120 cereri pentru acordarea stimulentului de inserţie la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Floare Roşie nr 7A.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button