BAZAR

Selecţie pentru Târgul Mărţişorului

Selecţia meşterilor şi artiştilor care vor dori să participe va fi făcută de către o comisie de evaluare. „În acest sens, vom avea în vedere o serie de criterii pe care le aveţi prezentate mai jos şi după care ne-am ghidat şi în anii trecuţi. Criteriile de selecţie ţin atât de calitatea estetică a produselor şi de adecvarea lor la specificul muzeului nostru, cât şi de posibilităţile noastre de organizare”, spun reprezentanţii MȚR.

Anul trecut, au fost în jur de 700 de solicitări de participare, din care au fost selectaţi 240 de participanţi, fapt care a înlesnit accesul în târg faţă de ceea ce s-a întâmplat în 2010. Acesta este motivul pentru care şi anul acesta organizatorii şi-au propus să nu depăşească numărul de 240 de participanţi. „Prin urmare, ne aşteptăm să existe nemulţumiri, contestaţii etc. În urma unui eventual răspuns negativ nu se admit contestaţii, selecţia noastră urmărind ca, pe lângă satisfacerea exigenţelor pe care le impun criteriile estetice şi cele de ordin logistic, să existe un echilibru între tipurile de mărţişoare care vor fi admise la târg — aşa cum de altfel s-a întâmplat şi în anii trecuţi. Este posibil ca din cauza numărului mare de solicitări de participare să apară mici neconcordanţe: întârzierea răspunsurilor pentru selecţie cu câteva zile, rătăcirea unor mostre, mai multe persoane semnate pe o cutie cu mostre nediferenţiate etc., fapt pentru care ne cerem scuze anticipat”, conform www.mtr.ro

Meşterii / artiştii rezidenţi în Bucureşti pot duce mostrele pentru selecţie la Biroul Târguri Expoziţii, în zilele de luni, miercuri şi vineri, între orele 10.00 – 14.00., până pe 10 februarie 2012. Rezultatele selecţiei vor putea fi aflate începînd cu 17 februarie 2012 fie accesînd pagina de internet a Muzeului (www.muzeultaranuluiroman.ro), fie prin telefon, la numărul 021.317.96.59.

Alte informaţii:
Taxa va fi platită în prima zi numai la casieria muzeului; nu există restricţii în privinţa calităţii participanţilor (persoană fizică, persoană fizică autorizată, fundaţie, asociaţie etc.).
Târgul Mărţişorului va avea loc exclusiv în spaţiile exterioare ale muzeului şi în sălile Acvariu şi Irina Nicolau. MNȚR va putea asigura participanţilor mese pe care aceştia îşi vor expune mărţişoarele. Este recomandabil ca participanţii să aibă propriile mijloace pentru a se proteja de ploaie sau ninsoare, aşa cum, de altfel, s-a întâmplat şi în anul trecut.

CRITERII DE SELECŢIE
Criteriile pentru selecţia participanţilor la Târgul Mărţişorului: creativitatea (libertatea în folosirea diferitelor materii având drept scop şi rezultat plasticitatea şi expresivitatea obiectului finit, manualitate şi meşteşug bine înţeles şi practicat adecvat materiilor folosite, simţ al umorului, tot ce exclude o matriţă unică ori o serializare care secătuieşte de substanţă obiectul, tot ce exclude uniformitatea şi neglijenţa cu care se folosesc materiile din care sunt realizate obiectele şi imaginea acestora: desen, pictură, gravare, incizie prost executată, expresie kitsch sau care încearcă să reconstituie o imagine tradiţională şi eşuează printr-o pastişă nefericit pusă în practică, neînţeleasă şi, ca urmare, o expresie săracă, de obiect urât). Nu excludem obiectele care, încercînd să reinventeze tradiţii, lucrează novator cu diferitele materii şi cu o privire foarte proaspătă sau pe cele care îşi au ca sursă de inspiraţie arta contemporană, în diferitele ei direcţii.
Nu se primesc obiecte care răspund prea general unei nevoi de piaţă generalizată, în care scopul comercial primează, pentru că acestea pot fi găsite şi la magazine art-deco, la magazine cu produse tip Complex Europa, Niro, Dragonul Roşu, pe traseul Piaţa Romană – Piaţa Universităţii ori în alte magazine care comercializează suveniruri şi alte accesorii decorative (de exemplu, obiectele de tip Galeria Fondului Plastic, care au deja o identitate, create pentru un anumit tip de public). De asemenea, nu vor putea fi selectaţi toţi cei care propun acelaşi tip de mărţişor (exemplul celor din Bucovina, care anii trecuţi au venit în număr mare, aproximativ 12 persoane) şi care au început să fie comercializate şi în en-gros-urile amintite mai sus.
Selecţia este una a unei instituţii culturale, fiind independentă, în primul rând, de raţiuni comerciale şi reflectînd opţiunea noastră pentru anumite categorii de produse tip mărţişor: cele care credem că se apropie din punct de vedere creativ de conceptul artistic al MȚR, iar, din punct de vedere funcţional, de mărţişorul tradiţional.
MȚR nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele excepţii ori deviaţii care pot surveni în ofertele unor participanţi care vin la târg şi cu alte modele decât cele selectate de comisie. Dat fiind că există o limită a controlului, ne bazăm pe onestitatea şi fair-play-ul celor invitaţi şi îşi asumăm dreptul de a respinge participarea celor care vînd alte obiecte decît cele selectate.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button