ȘTIRI

Cine sunt proprietarii care pun în pericol sute de vieți pentru că refuză consolidarea clădirilor

În București, sunt 113.863 de imobile cu 804.287 de apartamente. Din întreg fondul construit, cu destinaţie majoritară de locuit, au fost experizate doar 2.523 de cladiri. În urma acestor expertize 186 de imobile au fost înscrise in categoria risc 1 – pericol public, a anunțat, vineri, primarul general, Sorin Oprescu, iar  iar alte 184 clădiri au fost încadrate în clasa I de risc seismic, dar fără pericol public.

În ultimii zece ani, doar 42 de clădiri din clasa I de risc seismic au fost consolidate, dintre care doar 19 de către autoritățile publice, iar restul de către proprietari. Primarul general, Sorin Oprescu, susține că muncipalitatea nu a putut consolida mai multe clădiri întrucât mai mulți proprietari refuză să își părăsească locuințele pe perioada cosolidării.

„Nenorocirea este ca marea majoritate a proprietarilor care locuiesc în blocurile încadrate în clasa I de risc seismic deşi pot beneficia de sprijin şi facilităţi pentru punerea în siguranţă a clădirilor respective, în condiţiile precizate de legislaţia în domeniu, refuză acest lucru şi, în mod cert, nu duc aceasta obligaţie la capăt nici prin mijloace proprii”, a declarat primarul general. El a oferit și câteva exemple pe care le redăm mai jos:

 – Str. Ion Brezoianu nr. 38, sector 1
Pentru acest imobil, s-a încheiat un contract execuţie lucrări in anul 2010. Lucrările de consolidare nu au putut incepe întrucât 3 proprietari nu au permis accesul constructorului. În prezent, PMB este chemată în instanţă de către unul dintre proprietarii care refuză consolidarea pe motivul contestării documentaţiilor şi documentelor ce au stat la baza acţiunilor de consolidare întreprinse de către restul proprietarilor, împreună cu primăria.

Calea Moşilor nr. 96, sector 2
Pentru acest imobil, s-a încheiat contractul execuţie lucrări in anul 2010, fără ordin de începere din cauza nesemnării contractelor de finanţare şi restituire a sumelor alocate de la bugetul statului de către toţi proprietarii de locuinţe. Direcţia Investiţii a transmis Direcţiei Poliţiei Locală şi Control solicitarea privind amendarea proprietarilor care refuză semnarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor ordonanţei. În prezent, prin hotărârea tribunalului din ianuarie 2015 se respinge contestația celor care au contestat în instanţă amenda, ca fiind nefondată. Poliția locală va aplica amenzile dar acest fapt nu rezolvă situația în sensul executării lucrărilor întrucât proprietarii trebuie să asigure finanțarea consolidării.

– Str. Boteanu nr.3A-3B, sector 1
Pentru acest imobil, s-a încheiat Contractul de execuţie lucrări in anul 2011. Sunt în curs de semnare contractele de finanţare şi restituire a sumelor alocate de la bugetul statului de către toţi proprietarii de locuinţe. Din 84 apartamente, au fost semnate contractele de finanţare pentru 79 apartamente, restul de apartamente nu au situația juridică clară, sunt în litigiu sau proprietarii refuză consolidarea.

Str. Armenească nr. 28, 28A, Semilunei nr.8, sector 2
Pentru imobilele situate în Str. Armenească nr. 28, 28A, Semilunei nr.8, sector 2, s-a încheiat Contractul execuţie lucrări in anul 2010. Ordinul de începere a lucrărilor nu poate fi dat întrucât contractele de finanţare şi restituire a sumelor alocate de la bugetul statului au fost semnate de proprietarii de locuinţă în proporţie de 55%. Direcţia Investiţii a transmis Direcţiei Poliţie Locala şi Control solicitarea privind amendarea proprietarilor care refuză semnarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor OG 20/1994 modificată şi completată ulterior. Nici până în prezent situația nu s-a schimbat în sensul semnării acestor contracte de finanțare.

– Intr. Victor Eftimiu nr.9, sector 1
Pentru imobilul situat în Intr. Victor Eftimiu nr.9, sector 1, s-a încheiat un contract de execuţie lucrări in anul 2010. Ordinul de începere a lucrărilor nu poate fi dat întrucât 50% dintre proprietari refuză lucrările şi contestă toate acţiunile întreprinse, după ce iniţial, aceştia şi-au dat acordul notarial. Asociaţia de proprietari este acţionată în instanţă pentru obstrucţionarea acţiunilor privind punerea în siguranţă a clădirii, acţiune în curs de desfăşurare.

„In fata acestei situatii, autoritatile nu au nicio posibilitate ( în baza legislaíei actuale) pentru a actiona. Proprietatea este garantata de Constitutie. Insa proprietarul care se va face vinovat de pierderi de vieti omenesti sau de vatamari corporale din cauza ca nu si-a pus in siguranta proprietatea, inainte de un eveniment de tip cutremur, va răspune penal- dupa lege! Proprietarii de care va vorbesc nu conştientizează pericolul la care se expun şi nici faptul că au obligaţia de a acţiona în acest sens, în condiţiile actelor normative ale Statului Român, ai carui cetăţeni sunt, fapt care atrage după sine blocarea sau derularea cu intârziere a acţiunilor. Astfel, considerăm că se impune o alta abordare asupra programului de consolidari”, a mai spus Sorin Oprescu. 

Un raport al Curții de Conturi evidențiază însă faptul că nu s-a încheiat niciun proces-verbal de constatare a refuzului proprietarilor. (DETALII AICI)

Conform legislației în vigoare, proprietarii locuinţelor, persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale de consolidare, beneficiază de finanţare de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, iar pentru finanțarea acordată se instituie ipotecă legală a statului asupra locuinţelor. La terminarea lucrărilor, proprietarul locuinţei – persoana fizică trebuie să restituie cheltuielile efectuate de la bugetul de stat proporţional cu cota-parte indiviză deținută de proprietar din proprietatea comună din cadrul condominiului. Restituirea se realizează în rate lunare egale, în lei, fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei lucrărilor de consolidare. Proprietarii locuinţelor – persoane fizice care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie situate sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri, sunt scutiţi de restituirea sumelor primite ca finanțare pentru executarea lucrărilor de consolidare.

Spațiile comerciale la parterul clădirilor cu risc seismic, INTERZISE

Primarul general propune ca noul program de consolidări să fie modificat, astfel încât să ofere autorităȚilor mai multe pârghii de acțiune asupra proprietarilor care refuză consolidarea acestor imobile. Astfel, potrivit edilului-șef în noul program ar trebui să includă și: 

–  posibilitatea acţionarii în instanţă a tuturor proprietarilor care obstrucţionează, sub orice formă, procesul de consolidare şi scoaterea acestora din programul national urmând ca aceştia să-şi plătească în timp real consolidarea proprietăţii fără a beneficia de imprumutul fără dobândă. 

– Interzicerea oricarei forme de comerţ la parterul blocurilor încadrate în clasa I de risc seismic fără a avea semnătura notarială a proprietarului care, conştient de pericolul de prăbuşire a imobilului , îşi asumă responsabilitea penală şi are obligaţia de a afişa la vedere în respectivul spaţiu un document, care să informeze asupra pericolului pe care îl reprezintă imobilul respectiv în cazul producerii unui cutremur. 

– Interzicerea oricărei forme de închiriere pentru locuinţele aflate în blocurile din clasa I de risc seismic

– standarde de cost pentru consolidarea cladirilor cu destinatie de locuinta, cu rol de referinta si analiza, aplicabila in estimarea financiara a investitiei. (acesta măsură va atrage după sine existenţa unui referenţial de piaţă care astăzi nu există. Astfel, proprietarii care refuză consolidarea doar pe ideea că e „prea scump” vor fi puşi în dificultate).

– Obligativitatea proprietarilor de a avea si de a obţine la inchiriere, la înstrăinarea imobilului certificatul seismic al clădirii, pe cheltuiala proprie. 

– Posibilitatea recuperarii cheltuielilor din alocaţii de la bugetul de stat pentru proiectarea lucrarilor de consolidare de la beneficiarii acestor proiecte, daca nu se continua acţiunile de punere în siguranţă, respectiv execuţia lucrărilor de consolidare, într-un termen de 2 ani de la finalizarea proiectării. (există cateva zeci de proiecte executate pe baza acceptului Asociaţiei de Proprietari care, ulterior, refuză semnarea convenţiei pentru lucrări. Ori, prin această prevedere se pot recupera banii de proiectare sau se pot constrânge proprietarii să accepte consolidarea).

Cum se pregătește Primăria Capitalei pentru un cutremur major

În perioada 10 mai – 10 iulie 2014, Primăria Capitalei a distribuit 4.806  truse dintr-un total de 6.000, catre locuitorii din 119  imobile. Trusele rămase vor dota suplimentar cele 12 şcoli, precum şi celelalte locaţii în care Primaria înfiinţează tabere de sinistraţi.

Înființarea „Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă la nivelul Municipiului Bucuresti (SMSU), care-si va desfasura activitatea intr-un CENTRU OPERATIV, ce va i pus în functiune în doua luni. Acesta va asigura infrastructura tehnica şi logistica integrata, performanta, sigura şi fiabila. Implementarea proiectului va permite, în timp real, identificarea, procesarea si furnizarea unor decizii şi metode de intervenţie optime, care să evite – pe cat posibil – şi sa reducă pierderile umane şi materiale, în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul Municipiului Bucureşti”, a declarat, vineri, Sorin Oprescu.

Plecand de la necesitatea de a dispune de spatii de cazare/campare/locare a eventualelor persoane sinistrate, Primaria Municipiului Bucuresti a semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pentru a putea dispune de salile de sport aferente scolilor de pe raza Municipiului Bucuresti. Astfel, 12 scoli (cate 2 in fiecare sector) au fost complet utilate si dotate cu echipamente si materiale necesare situatiilor de urgenta, post-evenimente : paturi de campanie, pături, generatoare, lanterne, tărgi. Salile de sport aferente celor 12 scoli ce vor forma taberele de sinistrati asigura o capacitate de aprox. 4.500 locuri. 

In cadrul aceluiasi proiect, PMB va sapa si amenaja puturi de apa de mare adancime, pentru asigurarea de surse independente de apa potabila.

In cadrul aceluiasi proiect, Arena Nationala a fost utilata si dotata cu materiale si echipamente necesare supravietuirii in situatii de urgenta : 12.600 paturi de campanie, 16.500 de saci de dormit, 3.000 de marmite. 

 Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button