SMART CITY

EVALUARE NAȚIONALĂ 2016: Ce SUBIECTE au primit elevii de clasa a VI-a la MATEMATICĂ, conform EDU.RO

SUBIECTE MATEMATICĂ – EVALUARE NAȚIONALĂ 2016, clasa a VI-a. SUBIECTE MATE, conform EDU.RO:

SUBIECTELE de la MATEMATCĂ din cadrul EVALUĂRII NAȚIONALE 2016, clasa a VI-a- TEST 1

SUBIECTELE de la MATEMATICĂ din cadrul EVALUĂRII NAȚIONALE 2016, clasa a VI-a- TEST 2

Aproape 188.000 de elevi de clasa a VI-a au susţinut astăzi, 23 mai, proba de Limbă şi comunicare la Evaluarea Naţională. Marţi, 24 mai, elevii vor susţine proba la Matematică şi ştiinţe. 

SUBIECTELE de la  LIMBĂ și COMUNICARE -TEST 1- de la EVALUARE NAȚIONALĂ 2016- clasa a VI-A, sunt disponibile AICI

SUBIECTELE de la  LIMBĂ și COMUNICARE -TEST 2- de la EVALUARE NAȚIONALĂ 2016- clasa a VI-A, sunt disponibile AICI

 

Puteți consulta mai jos SUBIECTELE de la MATEMATICĂ din cadrul EVALUĂRII NAȚIONALE 2015. 

VEZI AICI SUBIECTELE de la MATEMATICĂ din 2015 

SUBIECTE MATEMATICĂ – EVALUARE NAȚIONALĂ 2016, clasa a VI-a. SUBIECTE MATE, conform EDU.RO:

Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Conform calendarului, elevii de clasa a IV-a vor susține pe 30 mai proba la Limba română, pe 31 mai — Matematică, 2 iunie — Limba maternă.

Ultimii care vor susține evaluarea sunt elevii de clasa a II-a. Astfel, proba la Limba română scris va avea loc pe 6 iunie, pe 7 iunie (citit), Limba română pentru minoritățile naționale scris/ citit — 7 iunie, Matematică — 8 iunie, Limba maternă — 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit).

VEZI și MODELE de TESTE pentru EVALUAREA NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, POTRIVIT EDU.RO

SUBIECTE MATEMATICĂ – EVALUARE NAȚIONALĂ 2016, clasa a VI-a. SUBIECTE MATE, conform EDU.RO:

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ are obligaţia să solicite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

Fiecare test este evaluat de două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

SUBIECTE MATEMATICĂ – EVALUARE NAȚIONALĂ 2016, clasa a VI-a. SUBIECTE MATE, conform EDU.RO:

Potrivit metodologiei de organizare a evaluările naţionale, rezultatele nu se afişează şi nu se trec în catalog. În schimb, profesorii trebuie să construiască planuri individualizate de învăţare pe baza cărora elevii să poată recupera materia. Rezultatele de la teste, precum şi planurile individuale sunt comunicate elevilor şi părinţilor individual, în condiţii de confidenţialitate.

CALENDARUL Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016:

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:

23 mai 2016 Limbă şi comunicare
24 mai 2016 Matematică şi Ştiinţe ale naturii

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:

30 mai 2016 Limba română
31 mai 2016 Matematică
2 iunie 2016 Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a:

6 iunie 2016 Scris – Limba română
7 iunie 2016 Citit – Limba română
Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale
8 iunie 2016 Matematică
9 iunie 2016 Scris – Limba maternă
10 iunie 2016 Citit – Limba maternă

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button