SMART CITY

SUBIECTE ȘI BAREM LA ISTORIE, BACALAUREAT 2014, CONFORM EDU.RO – SUBIECTE ȘI BAREM

SUBIECTE ȘI BAREM LA ISTORIE, BACALAUREAT 2014, CONFORM EDU.RO 

O elevă din Baia Mare a povestit pentru reporterii Adevărul că unul din subiectele de la proba de la istorie, cel în care a trebuit să realizeze un eseu de două pagini, a fost despre relaţiile internaţionale între ţările române, din secolul 14 până în secolul 20. În cadrul eseului trebuiau respectate anumite cerinţe. De asemenea, la un alt punct elevii au primit un subiect despre Primul Război Mondial. Este vorba de un text incomplet pe care elevii trebuiau să completeze informaţiile care li se cereau în legătură cu conflagraţia mondială.

 

VEZI AICI SUBIECTELE LA ISTORIE, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA ISTORIE, DE LA BACALAUREAT 2014


SUBIECTE ȘI BAREM ISTORIE, PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 EDU.RO – MODELE

Iată aici variantele de SUBIECTE și BAREM la Istorie, pentru Bacalaureat 2014.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

SUBIECTE BACALAUREAT 2014 EDU.RO.  După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română.

BAREM ISTORIE BACALAUREAT 2014 EDU.RO.  Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

SUBIECTE BACALAUREAT 2014 EDU.RO. În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rau şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

SUBIECTE BAC 2014 ISTORIE. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

BAREM ISTORIE SCRIS BAC 2014. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Elevii intră în sală la 8:30

Examenul de miecuri, începe la fel ca toate examene scrise de la bacalaureat, de la ora 9.00 şi se va termina la ora 12.00. Elevii vor intra în săli în jurul orei 8.30, astfel încât să fie prezenţi când sunt date desigilate subiectele.

La intrarea în săli, elevii vor fi controlaţi de către profesorii din comisiile de examen pentru ca aceştia să nu intre în săli cu nimic altceva asupra lor în afară de cartea de identitate şi pixul pentru examen.

Procedura prevede că în centrul de examen un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate şi verifică dacă fotografiile corespund.

Bacalaureat 2014. Sesiunea iunie-iulie 2014 – calendar probe scrise:

30 iunie Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 – 10 iulie Rezolvarea contestaţiilor

11 iulie Afişarea rezultatelor finale

Elevii care nu iau bacalaureatul din prima sesiunea au la dispoziţie o nouă sesiune, în luna septembrie.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button