ȘTIRI

SUBIECTE LA GEOGRAFIE, BAREM GEOGRAFIE BAC 2013 – BACALAUREAT 2013

BAREM GEOGRAFIE BAC 2013: B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile subiectele și baremul de corectare la proba de geografie a Bacalaureatului 2013. 

VEZI BAREMUL DE CORECTARE LA GEOGRAFIE BAC 2013

VEZI AICI SUBIECTELE LA GEOGRAFIE BAC 2013 5 IULIE

Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la geografie Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare 1
Examenul de bacalaureat 2013
Proba E. d)
GEOGRAFIE
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul umanist, specializările: filologie, ştiinţe sociale; filiera tehnologică,
profilul servicii, toate specializările; Filiera vocaţională: profil artistic, specializările: muzică,
coregrafie, arta actorului, arhitectură, arte ambientale şi design, arte plastice, arte
decorative; profil sportiv, toate specializările; profil pedagogic, specializările:
învăţător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru
activităţile extraşcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi securitate publică (Licee ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor) specializarea ştiinţe sociale; profil teologic, toate
specializările.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. C – Belgia; 2. 11 – Sofia. Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. Portugalia; 2. Serbia; 3. 4. Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. a; 3. c; 4. d; 5. d. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Islandei şi clima
Spaniei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, factori
genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale. Total 6 puncte
E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare stat precizat corect.
2. Se acordă 2p pentru o cauză care să explice diferenţa de densitate a populaţiei între statele
Belgia și Suedia. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).
Total 4 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. 6 – Craiova; 2. 7 – Buzău. Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. Olt; 2. E; 3. Pitești. Total (1+2+3) = 6 puncte Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la geografie Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare 2
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Carpaților Curburii şi
relieful Subcarpaților Getici. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri
de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de
relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe
hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte
E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare resursă de subsol exploatată din Munții Apuseni.
2. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj
intermediar (1p). Total 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Se acordă 4p astfel:
1. 5 mm – 1p; iulie – 1p;
2. 26oC – 1p; august – 1p.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. c – 2p;
2. c – 2p;
3. a – 2p.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:
1. 3 state vecine, membre ale Uniunii Europene – 3p (câte 1p pentru fiecare);
2. două unităţi de relief – 2p;
3. două ape curgătoare – 2p;
4. o zonă de vegetaţie caracteristică în câmpie – 1p;
5. două oraşe – 2p.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă 6p astfel:
1. Olanda – 2p;
2. Se acordă câte 2p pentru fiecare cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se
poate acorda punctaj intermediar (1p) – 4p.
Total 6 puncte
E. Se acordă câte 2p pentru fiecare factor socio-economic corect precizat. Pentru răspuns parţial
corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).
Total 4 puncte

subiecte la geografie bac 2013

 

subiecte bac geografie 2

Proba are loc astăzi, 5 iulie. 

Absolvenții de la următoarele filiere vor susține examenul la Geografie – Filiera teoretică, profilul umanist, specializările: filologie, stiinŃe sociale; filiera tehnologică, profilul servicii, toate specializările; Filiera vocațională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta actorului, arhitectură, arte ambientale si design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializările; profil pedagogic, specializările: învățător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităŃile extrascolare, pedagog scolar; profil ordine si securitate publică (Licee ale Ministerului Administrației si Internelor) specializarea stiințe sociale; profil teologic, toate specializările.

VARIANTELE DE SUBIECTE PROPUSE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI LE PUTEȚI GĂSI AICI.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button