ȘTIRI

SUBIECTE LA BIOLOGIE – BACALAUREAT 2013: SUBIECTE SI BAREM DE CORECTARE examen BIOLOGIE la BAC 2013

BACALAUREAT 2013. SUBIECTE la examenul de BIOLOGIE la BAC 2013 -VARIANTA 2: Vineri, absolvenţii de liceu de la profilul real din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi filiera vocaţională – profilul militar, vor susţine proba scrisă a examenului de BIOLOGIE la BAC 2013.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA PROBA DE BIOLOGIE BAC 2013

BAREM:

Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
1
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
– Filiera teoretică – profilul real;
– Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
– Filiera vocaţională – profilul militar.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
– două exemple de grupe de amfibieni; 2 x 1p. = 2 puncte
– câte un exemplu reprezentativ. 2 x 2p. = 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3a; 4a; 5d. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p. = 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) caracterizarea aterosclerozei, precizând:
– două cauze; 2 x 1p. = 2 puncte
– două manifestări; 2 x 1p. = 2 puncte
– două măsuri de prevenire. 2 x 1p. = 2 puncte
b) explicarea corectă; 2 puncte
c) – calcularea masei sângelui sportivului; 2 puncte
74 x 7 : 100 = 5,18 kg;
– calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
5,18 x 55 : 100 = 2,849 kg;
– calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
2,849 x 90 : 100 = 2,5641 kg.
d) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
2
B 12 puncte
a) fenotipul organismelor din F1; 1 punct
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: AM; Am; aM; am; 4 x 1p. = 4 puncte
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote: 4 (4/16); 1 punct
– genotipurile organismelor din F2 care au fructe alb-gălbui şi mici: AAmm; Aamm; 2 x 1p. = 2 puncte
d) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
a) enumerarea altor două faze ale diviziunii celulare mitotice; 2 x 1p. = 2 puncte
b) precizarea a două deosebiri între profază şi telofază; 2 x 2p. = 4 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) enumerarea glandelor anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor; 3 x 1p. = 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
– pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
– pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

 

Click pe imagine pentru a mări SUBIECTELE LA BIOLOGIE, BAC 2013

Click pe imagine pentru a mări SUBIECTELE LA BIOLOGIE, BAC 2013

Click pe imagine pentru a mări SUBIECTELE LA BIOLOGIE, BAC 2013

Cea mai mare parte dintre elevii care susţin examenul de maturitate – 67.753 de candidaţi – dau vineri proba scrisă la BIOLOGIE, potrivit datelor Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Ei pot alege, în funcţie de profil, din Biologie de clasa a IX-a şi a X-a- Biologie vegetală şi animală sau Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană. 

Cei care au optat pentru Biologie Vegetală, predată în clasele clasa a IX-a şi a X-a, vor primi trei subiecte cu mai multe subpuncte, prin care ei trebuie să dovedească că stăpânesc noţiunile de bază din biologie, scrie gandul.info.

Proba de Biologie va fi susţinută de elevii de la filiera teoretică – profilul real, dar şi de elevii de la filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului; filiera vocaţională – profilul militar.

Model SUBIECT BIOLOGIE la BACALAUREAT 2013 – model B si model S

BAREM DE CORECTARE examen BIOLOGIE la BACALAUREAT 2013 – model B si model S. 

  

 

 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button