SMART CITY

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE SIMULARE BAC 2015, EDU.RO – SIMULARE BAC, SUBIECTE LA BIOLOGIE BAREM

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULAREA BACALAUREATULUI, 2015: Elevii de clasa a XII-a susțin vineri proba la alegere a SIMULĂRII BACALAUREATULUI 2015, iar majoritatea elevilor aleg proba la BIOLOGIE

DOWNLOADEAZĂ AICI BAREM DE CORECTARE LA BIOLOGIE SIMULARE BAC 2015

Iată SUBIECTELE LA BIOLOGIE VEGETALĂ LA SIMULAREA BACALUREATULUI 2015 CLASA A XII-A:

Foto: alba24.ro

Iată exemplele de modele de SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ pentru SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A, Filiera teoretică – profilul real; Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecia mediului; Filiera vocaională – profilul militar.

MODEL DE SUBIECTE LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULARE BAC 2015

MODEL DE BAREM LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULARE BAC 2015

Atenție! La BIOLOGIE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ, Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI, 2015:

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 – 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI, 2015:Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti precizeaza ca fiecare scoala „va asigura functionarea sistemelor de supraveghere video in salile de concurs”, pentru fiecare zi de simulare. De asemenea, „se va asigura monitorizarea video in sala de multiplicare a subiectelor, sala comisiei (la preluarea si numerotarea lucrarilor, repartizarea lucrarilor catre evaluatori), salile organizate pentru evaluarea lucrarilor scrise”.

Evaluarea lucrarilor scrise se face pe grupe de scoli, astfel incat profesorii de Istorie sa nu evalueze lucrarile propriilor elevi, se mai arata in Regulamentul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

Fiecare lucrare va fi evaluata de o echipa de 2 evaluatori, iar echipele de evaluatori vor fi stabilite prin tragere la sorti. In cazul inregistrarii unor diferente mai mari de 1 punct intre cei doi evaluatori, ei vor discuta, in prezenta presedintelui de comisie, modul de acordare a punctajelor si vor cadea de acord asupra notei finale.

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI, 2015:Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Bacalaureat.

Supravegherea elevilor va fi facuta de un alt profesor decat cel care preda Istoria, potrivit Procedurii privind organizarea si desfasurarea simularii bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015. 

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI, 2015


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button