SMART CITY

SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015,SESIUNEA A DOUA. SUBIECTE LOGICĂ BAC 2015.SUBIECTE ŞI BAREM BAC 2015 LOGICĂ

SUBIECTE ŞI BAREM BAC LOGICĂ, BAC 2015. SUBIECTE BAC 2015 LOGICĂ. SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE LOGICĂ BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015.

SUBIECTE LOGICĂ BAC 2015 – CLICK AICI

BAREM LOGICĂ BAC 2015 – CLICK AICI

REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 LOGICĂ, BAC 2015 LOGICĂ. Vineri, 28 august, se încheie examenul de bacalaureat cu proba la alegere a profilului şi specializării E)d), pentru susţinerea căreia s-au înscris 36.657 de elevi. Proba va fi susţinută, în funcţie de opţiunile fiecărui candidat, la următoarele discipline: biologie, chimie, economie, filosofie, fizică, geografie, informatică, logică şi argumentare, psihologie şi sociologie.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LOGICĂ. REGULI DE ACCES BAC: Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LOGICĂ. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LOGICĂ. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

BAC 2015 LOGICĂ. BAC 2015 LOGICĂ. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 LOGICĂ. BAREM DE CORECTARE LOGICĂ, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM LOGICĂ. SUBIECTE BAC 2015. LOGICĂ BAC 2015. LOGICA se numără printre disciplinele pe care cei mai mulţi elevi le aleg pentru ultima probă a examenului maturităţii. Proba scrisă la LOGICĂ poate fi susţinută de absolvenţii profilului umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar.

Elevii vor primi trei subiecte cu mai multe subpuncte, prin care ei trebuie să dovedească că stăpânesc noţiunile de bază din logică.

BACALAUREAT 2015, BAC 2015, LOGICĂ, SUBIECTE ȘI BAREME, EDU.RO. BAC 2015, SUBIECTE LOGICĂ ŞI ARGUMENTARE. Ca şi la probele anterioare, şi la această probă scrisă elevii vor avea de rezolvat tot trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile, SUBIECTELE la LOGICĂ ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE. Vineri, de la ora 15.00, EDU.RO va publica BAREMUL LA BAC LOGICĂB365.ro va publica baremul imediat ce va fi disponibil.

SUBIECTE ŞI BAREM BAC LOGICĂ, BAC 2015. SUBIECTE BAC 2015 LOGICĂ. SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE LOGICĂ BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 LOGICĂ, BAC 2015 LOGICĂ. 

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BAC 2015 LOGICĂ. BAC 2015 LOGICĂ. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 LOGICĂ. BAREM DE CORECTARE LOGICĂ, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM LOGICĂ. SUBIECTE BAC 2015. LOGICĂ BAC 2015. Până când vor fi disponibile SUBIECTELE LA BAC 2015 LOGICĂ, SESIUNEA DE TOAMNĂ, vă prezentăm subiectele care s-au dat în sesiunile anterioare ale examenului de bacalaureat.

BAREM LOGICĂ BACALAUREAT 2015

SUBIECTE LOGICĂ BACALAUREAT 2015

BACALAUREAT 2015 LOGICĂ: BAREM DE CORECTARE LOGICĂ BAC 2015. Iată ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba de Logică a examenului de BACALAUREAT 2015, în prima sesiune, de vineri, 3 iulie:

SUBIECTE LOGICĂ BACALAUREAT 2015

 

BACALAUREAT 2015 LOGICĂ. MODELE DE SUBIECTE LOGICĂ BACALAUREAT 2015

BACALAUREAT 2015 LOGICĂ. MODEL BAREM DE CORECTARE

SUBIECTE ŞI BAREM BAC LOGICĂ, BAC 2015. SUBIECTE BAC 2015 LOGICĂ. SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE LOGICĂ BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC LOGICĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 LOGICĂ, BAC 2015 LOGICĂ.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button