FIT CITY

STUDIU: Persoanele cu dizabilităţi şi romii, categoriile sociale cele mai discriminate la angajare

Peste 95% dintre persoanele care aparţin unor categorii sociale marginalizate sau excluse social se confruntă cu dificultăţi semnificative în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă.

Angajatorii evită integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor marginalizate social, de teama productivităţii reduse sau a lipsei de informaţii.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din Bucureşti (DGASPC Sector 6), în parteneriat cu Asociaţia Four Change lansează „ŞANSA la angajare – Ghid de intervenţie privind măsurile de creştere a gradului de ocupare şi de combatere a discriminării la angajare, în rândul persoanelor care se află în situaţii de dificultate, marginalizare sau excluziune socială”.

Ghidul realizează o radiografie a măsurilor (legislație și proiecte finanţate din fonduri europene) adresate persoanelor vulnerabile și efectele acestora în domeniul social și pe piața muncii.

Concluziile studiului scot în evidență dificultăţile pe care le întâmpină persoanele marginalizate social în identificarea şi păstrarea unui loc de muncă, precum şi situaţiile de discriminare la care sunt supuse acestea.

Astfel, peste 95% dintre respondenţii studiului, recunosc faptul că au întâmpinat dificultăţi semnificative, atât în procesul de căutare a unui loc de muncă, în acord cu competenţele şi abilităţile lor, precum şi după angajare. Aceştia afirmă că nu reuşesc să păstreze un loc de muncă fără sprijinul unui serviciu de suport (cu precădere mediator, consilier) sau a unei persoane de sprijin la locul de muncă, iar atunci când persoana se angajează, media duratei de angajare la locul de muncă respectiv este de 2 ani.

Mai mult, peste 36% dintre respondenţi s-au confruntat cu situaţii de discriminare la momentul căutării unui loc de muncă, în special atunci când aceste persoane sunt de etnie romă, persoane confruntate cu probleme de sănătate mintală, persoane seropozitive.

„Am depus CV/ul online, am participat la interviu, iar atunci când am dorit să aduc actele pentru angajare am menţionat că sunt persoană cu dizabilităţi. Mi s-a comunicat verbal că nu vor să angajeze astfel de persoane” (Răspuns la chestionarul online, femeie 25-34 ani cu studii universitare).

Majoritatea respondenţilor la chestionar afirmă că măsurile de sprijin sunt încă insuficiente, iar angajatorii evită integrarea lor pe locurile de muncă vacante: fie din lipsa unor informaţii de bază despre situaţia de vulnerabilitate, din teamă unei productivităţi mai reduse şi deci a scăderii profitului sau din lipsă de informare cu privire la facilităţile oferite angajatorilor.

„Eu am nevoie de perioade în care să mă pot duce la spital pentru tratament. Angajatorii trebuie să fie ajutați să ofere aceste condiții pentru cei ca noi și să înțeleagă problemele noastre. Noi putem munci ca toți ceilalți, dacă avem aceste măsuri la dispoziție” (Bărbat cu probleme de sănătate mintală, 45 ani, București).

Studiul trasează totodată şi câteva recomandări privind integrarea în munca a persoanelor vulnerabile şi anume: modernizarea programelor de calificare, implicarea sindicatelor în combaterea discriminărilor la angajare a celor vulnerabili, precum şi utilizarea legii uceniciei la locul de muncă și a practicii profesionale.

„Situaţia persoanelor marginalizate social din România este dramatică. Acestea au nevoie urgentă de măsuri de suport personalizate şi adaptate fiecărui caz social în parte. De asemenea, considerăm că este necesară derularea unor campanii de senzibilizare şi totodată de informare a angajatorilor şi autorităţilor cu privire la potenţialul real al persoanelor vulnerabile social”, a declarat Diana Chiriacescu, Coordonator al cercetării.

„Ghidul de intervenţie – ŞANSA la angajare” integrează rezultatele unei anchete sociale derulată în regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est şi Nord-Est în perioadă mai – octombrie 2014, ce a cuprins 6 focus grupuri regionale cu peste 60 de specialiști din domeniul social și al ocupării şi 50 de interviuri individuale, semistructurate, cu profesionişti din domeniul social, angajatori, reprezentanţi ai autorităţilor locale, tineri antreprenori, precum şi 157 de beneficiari ai măsurilor de sprijin.

Ghidul poate fi vizualizat AICI.

Ghidul este realizat în cadrul proiectului proiectului „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere și autodepăşire a situației de vulnerabilitate” implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button