Străzile centrale, spălate OBLIGATORIU cel puţin o dată pe zi

de:
14 aug. 2020
4 Afișari
Străzile centrale, spălate OBLIGATORIU cel puţin o dată pe zi

Bulevardele, zonele aglomerate, pasajele şi podurile din zona centrală vor fi stropite de patru ori în decurs de 24 de ore şi vor fi spălate o dată pe zi. În cazul altor artere, în funcţie de dimensiuni, se vor realiza 1 – 3 treceri/săptămână.

Măturatul se va realiza zilnic în zona centrală a oraşului, pe bulevarde, străzi principale, pasaje/poduri rutiere sau pietonale. În zonele aglomerate se vor realiza două treceri pe zi, iar pe străzile secundare se va realiza o trecere la 2 – 3 zile.

Intervalul orar recomandat pentru operaţiuni de stropit, măturat mecanizat şi spălat este între orele 22,00 – 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

În vederea diminuării cantităţilor de pulberi în suspensie în aer, pe arterele de circulaţie cu trafic STB sau pe arterele de penetraţie şi legătură se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspiraţie. În primii trei ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii trei ani să fie înlocuite în procent de 75%.

Potrivit regulamentului, autorităţile locale ale sectoarelor vor avea obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe cinci fracţii, respectiv: deşeuri biodegradabile, deşeuri de hârtie/carton, mase plastice, deşeuri de sticlă/metal şi deşeuri reziduale.

În situaţia în care colectarea pe cinci fracţii nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare, autorităţile locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum două fracţii, umed şi uscat, urmat de un proces de sortare a fracţiei uscate prin care să obţină cel puţin patru fracţii: hârtie/carton, mase plastice, deşeuri de metal şi deşeuri reziduale.

Nerespectarea prevederilor se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 3.000 şi 5.000 de lei.

La elaborarea propriilor regulamente, autorităţile locale de sector vor lua toate măsurile astfel încât frecvenţele de colectare a deşeurilor şi tipul recipienţilor să îndeplinească principiul „plăteşti cât arunci”.

Pe teritoriul Capitalei, persoanele fizice sau juridice care execută lucrări de construcţii, modernizări, renovări, demolări intervenţii edilitare de orice natură din care rezultă deşeuri vor avea obligaţia să încheie contract pentru evacuarea acestora cu un operator de salubrizare sau să obţină acord de transport deşeuri, eliberat de PMB. Persoanele fizice/juridice care transportă deşeuri menajere trebuie să deţină permis de lucru eliberat de Primăria Capitalei.

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri municipale şi asimilabile vor fi obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. Colectarea separată se va face în containere de suprafaţă îngropate sau semi-îngropate acolo unde sunt întrunite condiţiile de amplasare a acestora, iar în caz contrar se va realiza în saci sau europubele, destinate fiecărui tip de deşeu.

În cazul în care nu este posibilă colectarea direct la sursă pe cinci fracţii a deşeurilor reciclabile şi se efectuează colectarea pe două fracţii – umedă şi uscată – deşeurile reciclabile colectate în aceste condiţii vor fi supuse sortării în staţii cu această destinaţie.

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, se va face în recipienţi speciali.

Deşeurile vegetale, colectate din parcuri, curţi şi grădini, se vor supune operaţiunii de compostare. Acest lucru se va realiza prin grija operatorului de salubrizare.

Primăriile de sector şi operatorii de salubrizare vor identifica potenţialele surse de producere de deşeuri periculoase şi vor raporta anual PMB lista acestora. Pentru gospodăriile individuale se vor distribui saci de plastic pentru deşeurile periculoase, care se vor colecta separat faţă de cele menajere.

Deşeurile voluminoase (mobilier, covoare, saltele) vor fi preluate lunar, în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, precum şi în alte zile, în baza unor solicitări prealabile.

Primăriile de sector vor asigura colectarea periodică cu operatori desemnaţi cel puţin odată pe trimestru a DEEE-urilor de la populaţie.

Deşeurile provenite din activităţi de construcţii şi desfiinţări vor fi supuse proceselor de reciclare. Materialele rezultate vor putea fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activităţi. Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări pe domeniul public şi privat.

Deşeurile care nu mai pot fi reciclate vor fi supuse unui proces de prelucrare, tratare/neutralizare şi valorificare materială şi energetică. Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din spaţii verzi, vor fi transportate la staţia de compostare.

Municipiul Bucureşti va adopta şi implementa tehnologii menite să introducă măsuri de eficienţă energetică ca urmare a tratării deşeurilor municipale în instalaţii specifice. Deşeurile care vor fi supuse procesului de tratare în instalaţii care să genereze energie termică/electrică sunt cele rămase în urma procesului de sortare şi care nu mai pot fi supuse reciclării.

Nerespectarea prevederilor regulamentului se sancţionează cu amenzi cuprinse între 300 şi 5.000 de lei. 

Cookies