ARHIVA B365

Strategia de dezvoltare teritorială a României, în dezbatere publică, până la finele lunii

„România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei” – aceasta este viziunea de dezvoltare a teritoriului național, propusă prin proiectul Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR), document rezultat în urma unui amplu demers instituțional și de cercetare, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în perioada 2012 – 2014.

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung, prin care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru anul 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, măsuri, acțiuni și proiecte concrete la nivel teritorial, se precizează într-un comunicat de presă remis B365.ro de MDRAP.

Participarea tuturor actorilor relevanți la procesul de consultare a strategiei, precum și colaborarea interinstituțională strânsă în etapele următoare au o importanță semnificativă pentru finalizarea SDTR, astfel încât procesul de realizare a deciziilor publice privind dezvoltarea teritoriului național să fie bine fundamentat, riguros și predictibil. Din acest motiv și pentru asigurarea participării unui număr cât mai mare de actori relevanţi la procesul de consultare privind proiectul strategiei, termenul stabilit iniţial pentru transmiterea observaţiilor a fost prelungit până la data de 31 martie 2015.

Informații suplimentare privind procesul și documentele de consultare, datele de contact și modalitatea de transmitere a propunerilor de îmbunătățire a Strategiei de dezvoltare teritorială a României sunt disponibile la link-ul www.sdtr.ro, secțiunea ”consultare publică”.

SDTR este un rezultat cheie al proiectului „Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”, al cărui scop a fost acela de a îmbunătăți procesul de planificare teritorială la nivel național, prin realizarea de studii sectoriale, dezvoltarea cadrului de planificare, stabilirea unor mecanisme noi de planificare, monitorizare și implementare. Proiectul, cu un buget de 3.140.847,08 lei, a fost confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button