STB face noi angajări. De data aceasta, caută economist, iar dosarele pot fi depuse până pe data de 29 septembrie

15 sept. 2023
950 afișări
STB face noi angajări. De data aceasta, caută economist, iar dosarele pot fi depuse până pe data de 29 septembrie
STB face noi angajări. De data aceasta, caută economist, iar dosarele pot fi depuse până pe data de 29 septembrie. Sursa foto: B365

Societatea de Transport București face noi angajări. De data aceasta, STB organizează un concurs pentru ocuparea postului de economist.

Care sunt principalele activități ale postului

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că este în căutare de economist. Acest post are rolul de a asigura îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului.

Principalele activități ale economistului sunt următoarele:

 • Participă la elaborarea raportărilor periodice definitive sau preliminate ale indicatorilor economico-financiari ai STB S.A. şi a documentaţiei aferente, la solicitarea conducerii, în vederea informării Consiliului de Administraţie/AGA STB S.A.;
 • Participă la elaborarea lunară a realizării indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi întocmirea situaţiei privind Execuţia Bugetară pentru activitatea de exploatare, inclusiv concilierea situației salariilor realizate pe entități organizatorice ale STB S.A. cu înregistrările contabile lunare şi a documentaţiei aferente, în vederea informării Consiliului de Administraţie și AGA STB S.A;
 • Participă la elaborarea notelor de fundamentare, suport al Proiectului anual al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A.;
 • Participă la elaborarea/rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. și întocmirea anexelor nr.1 (Bugetul de Venituri și Cheltuieli), nr.2 (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora), nr.5 (Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante) conform prevederilor Notei de Fundamentare aferente, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului de Administrație și AGA STB S.A.;
 • Participă la elaborarea lunară a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi întocmirea situaţiei privind Execuţia Bugetară pentru activitatea de exploatare, inclusiv concilierea situației salariilor realizate pe entități organizatorice ale STB S.A. cu înregistrările contabile lunare şi a documentaţiei aferente, în vederea informării Consiliului de Administraţie și AGA STB S.A.;
 • Monitorizează nivelul cheltuielilor normate în limita a 5% asupra valorii cheltuielilor cu salariile (potrivit Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificări şi completări ulterioare şi în baza Legii nr.227/2015 – Cod fiscal, cu modificări și completări ulterioare) înregistrat lunar în balanța de verificare a STB S.A., în vederea încadrării în cuantumul aprobat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Ce competențe sunt necesare pentru ocuparea acestui post

Pentru ocuparea postului de economist, candidații trebuie să aibă o serie de competențe tehnice și non-tehnice, precum:

Tehnice

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

Non-tehnice

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

De asemenea, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic.

Experiența anterioară în domeniu reprezintă un avantaj.

Dosarele de concurs se depun în perioada 18 – 29 septembrie 2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului de Resurse Umane Alte Structuri din București, de pe Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, Sector 1 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Mai multe detalii legate de post pot fi găsite AICI.

Te-ar putea interesa și:

Cookies