STB face angajări. Caută consilier juridic, iar CV-urile se depun de azi. La job description sunt aproape 20 de sarcini, una mai importantă ca alta

01 aug. 2023
1128 afișări
STB face angajări. Caută consilier juridic, iar CV-urile se depun de azi. La job description sunt aproape 20 de sarcini, una mai importantă ca alta
STB face angajări. Caută consilier juridic, iar CV-urile se depun de azi. La job description sunt aproape 20 de sarcini, una mai importantă ca alta. FOTO: B365.ro

Societatea de Transport București (STB) angajează consilier juridic. Cei interesați de concurs pot depune dosarele începând de marți, 1 august și până pe 14 august 2023.

STB angajează consilier juridic

Societatea de Transport București STB S.A. recrutează în vederea ocupării postului de CONSILIER JURIDIC, anunță STB într-o postare pe Facebook.

STB a oferit detalii despre acest post. Astfel, rolul acestuia este să asigure asistență juridică de specialitate la nivelul societății.

În ceea ce privește nivelul de studii necesar pentru ocuparea postului de consilier juridic, candidații trebuie să știe că sunt necesare studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul juridic.

Experiența anterioară în domeniu constituie avantaj.

Dosarele de concurs pot fi depuse în perioada 01.08.2023 – 14.08.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Capitală, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Care sunt principalele activități

 • Elaborează și redactează cereri de chemare în judecată, plângeri penale, cereri de executare silită, contestații la executare, cereri de validarea popririi, cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de apel, recurs, contestații în anulare, revizuiri, ordonanțe de plată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise;
 • Întocmește declarațiile de creanță, cereri de intervenție în cazul debitorilor în privința cărora este incidentă procedura insolvenței, precum și a tuturor celorlalte documente necesare pentru buna desfășurare a procedurilor judiciare;
 • Întocmește interogatorii, răspunsuri la interogatorii, invitații la conciliere, somații, notificări, referate etc;
 • Înaintează actele întocmite spre vizare/avizare șefului de birou/ șefului de serviciu, cu respectarea termenelor impuse de lege și de procedurile interne;
 • Urmărește încheierile ședințelor de judecată și minutele de soluționare a dosarelor și înaintează dosarele referentului în vederea completării evidențelor biroului;
 • Se preocupă de obținerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunțării unor hotărâri judecătorești luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță;
 • Transmite dosarul către executorul judecătoresc și înregistrează cererea de executare silită;
 • Asistă executorul judecătoresc în cursul procedurilor de executare;
 • Exercită toate acțiunile și demersurile necesare sau oportune în vederea recuperării creanțelor STB S.A.;
 • Reprezintă STB S.A. în fața instanțelor la termenele de judecată în dosarele la care este delegat (inclusiv în cadrul Adunării Creditorilor/Comitetului Creditorilor în cadrul procedurilor de insolvență);
 • Formulează cereri de îndreptare a erorilor materiale din hotărârile judecătorești, completare/ lămurire dispozitiv în termenele legale;
 • Întreprinde demersurile necesare la entitățile organizaționale de specialitate din cadrul STB S.A., precum și la alte instituții, în vederea strângerii de probe pertinente, concludente și utile soluționării cauzelor în care Societatea este parte;
 • Depune, potrivit procedurilor legale, orice acte necesare pentru soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
 • Verifică și studiază dosarele în care este repartizat, atât în sistemul ECRIS, cât și la arhivele instanțelor de judecată, pentru efectuarea actelor de procedură și pregătirea și susținerea apărărilor;
 • Participă la efectuarea expertizelor încuviinţate de instanţele de judecată în dosarele în care are delegaţie sau conform repartiţiei dispusă de şeful de birou/ şeful de serviciu;
 • Participă la procedurile de mediere, conform împuternicirii și mandatului primit;
 • Urmărește publicațiile Monitorului Oficial în scopul actualizării modificărilor legislației aplicabile;
 • Dacă este cazul, verifică și avizează pentru legalitate, în urma prezentării documentației: încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, deciziile de numire, definitivare sau eliberare din funcţie, actele privind stabilirea vechimii în muncă, actele privind stabilirea răspunderii salariaților, deciziile emise de Directorul General;
 • Dacă este cazul, analizează și emite opinii juridice asupra documentelor specifice, formulează puncte de vedere, avize de legalitate, la solicitarea scrisă a șefului de birou/ șefului de serviciu.

Detalii suplimentare despre anunțul de angajare al STB pot fi găsite AICI.

Cookies