STB angajează. De data asta, are liber un post de inginer, pentru care așteaptă CV-uri până pe 20 septembrie. Experiența în transportul public ajută

06 sept. 2023
1733 afișări
STB angajează. De data asta, are liber un post de inginer, pentru care așteaptă CV-uri până pe 20 septembrie. Experiența în transportul public ajută
STB angajează. De data asta, are liber un post de inginer, pentru care așteaptă CV-uri până pe 20 septembrie. Experiența în transportul public ajută. Sursa foto: B365.ro

Societatea de Transport București face, din nou, angajări. De data aceasta, STB caută persoane pentru postul de inginer, din cadrul Direcției Exploatare, Direcției Mentenanță, Autobuze și Depouri.

Care sunt principalele activități ale acestui post

Societatea de Transport București (STB) a anunțat pe pagina de Facebook că face noi angajări. Acum, STB recrutează persoane care să ocupe postul de inginer, din cadrul Direcției Exploatare, Direcției Mentenanță, Autobuze și Depouri.

Rolul acestui post este de a asigura îndeplinirea indicatorilor de transport în cadrul unităților de exploatare.

STB a transmis care sunt principalele activități ale postului de inginer, anume:

 •  Participă la organizarea activității de exploatare a vehiculelor de transport public;
 •  Întocmește/actualizează documentația tehnică pentru instalațiile tehnologice din cadrul EO;
 •  Optimizarea repartizării personalului din activitățile de întreținere/exploatare;
 •  Participă la comisiile tehnice de analiză a evenimentelor, a avariilor sau diverselor probleme tehnice de specialitate;
 •  Ia măsuri pentru minimizarea cheltuielilor dintr-o unitate de întreținere/exploatare;
 •  Ia măsuri de utilizare eficientă pe trasee a vehiculelor de transport public;
 •  Întocmește principalele documente de transport, conform reglementărilor legale în vigoare;
 •  Participă la certificarea asigurării tehnice a parcului de vehicule, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare.

Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare

Unul dintre criteriile pe care candidații trebuie să îl îndeplinească este să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Experiența anterioară este necesară, iar cei care au lucrat cel puțin un an în domeniu vor avea un avantaj.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 07.09.2023 – 20.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Infrastructură, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, Sector 1 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Mai multe detalii despre post puteți găsi AICI.

STB face angajări
STB face angajări. Sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport București

STB a mai făcut angajări și luna trecută

Societatea de Transport București a făcut recrutări în luna august pentru postul de consilier juridic. Depunerea dosarelor s-a desfășurat în perioada 1 – 14 august 2023.

Câteva dintre activitățile postului:

 • Elaborează și redactează cereri de chemare în judecată, plângeri penale, cereri de executare silită, contestații la executare, cereri de validarea popririi, cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de apel, recurs, contestații în anulare, revizuiri, ordonanțe de plată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise;
 • Întocmește declarațiile de creanță, cereri de intervenție în cazul debitorilor în privința cărora este incidentă procedura insolvenței, precum și a tuturor celorlalte documente necesare pentru buna desfășurare a procedurilor judiciare;
 • Întocmește interogatorii, răspunsuri la interogatorii, invitații la conciliere, somații, notificări, referate etc;
 • Înaintează actele întocmite spre vizare/avizare șefului de birou/ șefului de serviciu, cu respectarea termenelor impuse de lege și de procedurile interne;
 • Urmărește încheierile ședințelor de judecată și minutele de soluționare a dosarelor și înaintează dosarele referentului în vederea completării evidențelor biroului;
 • Se preocupă de obținerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunțării unor hotărâri judecătorești luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță;
 • Transmite dosarul către executorul judecătoresc și înregistrează cererea de executare silită;
 • Asistă executorul judecătoresc în cursul procedurilor de executare;
 • Exercită toate acțiunile și demersurile necesare sau oportune în vederea recuperării creanțelor STB S.A.;
 • Reprezintă STB S.A. în fața instanțelor la termenele de judecată în dosarele la care este delegat (inclusiv în cadrul Adunării Creditorilor/Comitetului Creditorilor în cadrul procedurilor de insolvență);
 • Formulează cereri de îndreptare a erorilor materiale din hotărârile judecătorești, completare/ lămurire dispozitiv în termenele legale;

Te-ar putea interesa și:

Cookies