SMART CITY

Sprijin pentru doctoranzii și postdoctoranzii de la UMF Carol Davila din București

În perioada de 26-27 noiembrie a avut loc conferința finală a proiectului „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390. Proiectul a fost implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în calitate de beneficiar, împreună cu Universitatea „Politehnica” din București și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, în calitate de parteneri, și a fost demarat la 8 aprilie 2014, în urma selectării în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) și cofinanțat din Fondul Social European, și urmează să se finalizeze pe data de 7 decembrie 2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 12.529.123 lei.

La conferința finală, care a avut loc la hotelul Yesterday din București, au participat reprezentanți ai mediului academic, ai beneficiarului și partenerilor, tineri doctoranzi și cercetători postdoctorali, membri ai echipei de management și de implementare a proiectului, precum și alți invitați, informează un comunicat de presă remis de organizatori.

Evenimentul a constituit un prilej de prezentare a rezultatelor obținute la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. Proiectul a oferit ocazia beneficiarului și partenerilor de a dezvolta un nou concept în pregătirea universitară și postuniversitară, concret formarea de nuclee de cercetare doctorand – cercetător postdoctoral – tutore (conducător nucleu de cercetare), în vederea asigurării unei mai bune coerențe a procesului de cercetare științifică și obținerea de rezultate superioare. Astfel, au fost realizate 10 nuclee de cercetare la care au participat toți cei 108 doctoranzi și 40 cercetători postdoctorali care au făcut parte din grupul țintă al proiectului.

În perioada de implementare a proiectului, au fost acordate burse pentru toți doctoranzii și cercetătorii postdoctorali, burse lunare în valoare de 1.800 lei/lună pentru doctoranzi și, respectiv, 3.700 lei/lună pentru cercetătorii postdoctorali, precum și sprijin financiar pentru mobilități sau participări la conferințe naționale sau internaționale. Bursele și sprijinul financiar acordat doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali au fost bugetate pe o perioadă de maximum 18 luni. În sprijinul membrilor grupului țintă au fost organizate activități de tutorat și îndrumare, a fost realizată o bază informativă și au fost organizate și susținute module de pregătire a acestora în domenii conexe de interes pentru aceștia: Managementul proiectelor, Drept medical, Metode de cercetare calitative și cantitative, Discriminare și egalitate de șanse etc. În vederea multiplicării opțiunilor de dezvoltare personală și profesională, au fost încheiate o serie de parteneriate cu universități și alte instituții din domenii de interes conexe, parteneriate care au reprezentat cadrul general de organizare a variate tipuri de activități pentru membri grupului țintă. Astfel de parteneriate au fost încheiate, pe întreaga durată de implementare a proiectului, cu instituții precum: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” București sau Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Până la acest moment, indicatorii referitori la producția științifică a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali, stabiliți în cererea de finanțare, au fost realizați și cu mult depășiți. De altfel, în cadrul proiectului au fost acordate și o serie de premii pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorali care au depășit, fie indicatorul stabilit pentru numărul de articole în reviste indexate/cotate în baze de date internaționale, fie indicatorul stabilit pentru depășirea indicatorului prezentări științifice susținute, precum și premii de excelență.

În cadrul sesiunilor speciale ale conferinței finale au fost prezentate, de către doctoranzi și cercetătorii postdoctorali, o parte dintre rezultatele finale sau intermediare obținute în proiectele de cercetare care au fost dezvoltate în cadrul proiectului, cu teme variate precum: virusologie/bacteriologie, dermatopatologie, patologie neuromusculară, studii farmacotoxicocinerice, chirurgie, virusologie (HIV și hepatite virale) etc.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea și îmbunătățirea participării la programele doctorale și postdoctorale în domeniile științelor fundamentale: sănătate, biotehnologii, materiale, produse și procese inovative, cercetare socio-economică și umanistă, încurajând domenii interdisciplinare și programele de cercetare în cotutelă.

În acest context, au fost atrași și susținuți în cariera de cercetare un număr de 148 de tineri licențiați și cercetători postdoctorali, iar pe termen mediu și lung s-a urmărit crearea condițiilor dezvoltării personale și profesionale pentru persoanele care au făcut parte din grupul țintă al proiectului.

Pentru mai multe informații privind proiectul „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/ 137390, precum și pentru detalii referitoare la rezultatele științifice obținute de grupul țintă al acestuia, puteți accesa pagina dedicată acestuia – www.doc-postdoc.umf.ro.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button