Sporuri pentru „condiţii vătămătoare” la bugetari din cauza iluminatului sau a zgomotului de birou

Sporuri pentru

Într-un document oficial, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, arată că instituția pe care o conduce acordă personalului său sporul pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, fiind realizate demersuri legale în sensul obținerii documentelor impuse pentru acordarea unei astfel de anexe salariale.

Astfel, raportul demersurilor efectuate „a cuprins, rezumativ, măsurători, concluzii și recomandări pentru următorii factori de risc: câmp electromagnetic, pulberi, ozon, monoxid de carborn, iluminat, zgomot, microclimat”. „De asemenea, a fost evaluată acțiunea acestor factori asupra organismului, intensitatea de acțiune sau asocierea mai multor factori nocivi, durata de expunere la acțiunea factoriior nocivi, existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă care poate determina un risc de îmbolnăvire sau de accidentare, structura și nivelul morbidității în raport cu factorul de risc câmpul electromagnetic și cu specificul locului de muncă, precum și căile de pătrundere a agenților chimici în organism”, arată președintele CNCD.

În baza unui astfel de „studiu privind expunerea la factori de risc fizico-chimici”, cum ar fi aerul și microclimatul de birou, în sedii aparținând CNCD, corelat cu „raportul privind evaluarea stării de sănătate a salariaților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării”, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a emis un buletin de expertiză care atestă întrunirea factorilor de risc fizico-chimici in mediul de muncă prevăzuți de lege pentru acordarea sporului de muncă periculoasă sau vătămătoare.

Președintele CNCD arată că, de altfel, sporul pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare de natura expunerii la factorii de risc fizico-chimici în mediul de muncă (câmp electromagnetic, pulberi, ozon, monoxid de carborn, iluminat, zgomot, microclimat) este acordat angajaților CNCD în aceleași condiții ca personalului Guvernului, respectiv al Parlamentului, „cu respectarea principiului egalității de tratament și al nediscriminării salariale la locul de muncă”. Detalii, pe profit.ro.