ARHIVA B365

Şomerii primesc bani de la stat dacă se angajează. Ce BENEFICII au angajatorii

Măsurile sunt cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, notează news.ro.

Beneficiarii acestor prevederi sunt persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, respectiv şomerii de lungă durată, cei care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar, dar şi cei care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie. În rândul beneficiarilor intră şi tinerii „NEET”, respective cei care au între 16 şi 24 de ani, nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, dar şi firmele care angajează şomeri.

Ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat că în 5 decembrie intră în vigoare pachetul de măsuri active care vizează mobilitatea social, în care sunt incluşi tinerii cu vârste între 16 şi 24 de ani, persoanele peste 45 de ani care au rămas fără locuri de muncă, multe în zonele rurale, şomerii, persoanele cu dizabilităţi şi familiile monoparentale.

Şomerii care decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 de kilometri pentru a se putea angaja primesc o primă de instalare de 12.500 de lei. Prima de instalare este de 12.500 de lei, neimpozaibili, şi se acordă în două tranşe, 50% la data instalării şi restul după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

În situaţia în care şomerul care s-a angajat se mută împreună cu familia, va beneficia în plus de o subvenţie de 3.000 de lei şi va avea o primă de instalare de 15.500 de lei.

Dacă angajatorul sau autorităţile publice locale ori centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportă cheltuielile aferente, prima de instalare se acordă astfel: 3.500 de lei pentru persoana care se mută pentru a se angaja şi 6.500 de lei dacă este însoţită şi de un membru al familiei.

Prima de instalare se acordă şi românilor din diaspora care se întorc în ţară să muncească, după ce au fost plecaţi cel puţin trei ani.

Primă de activare de 500 de lei pentru şomerii de lungă durată care semnează un contract de muncă şi rămân angajaţi cel puţin trei luni

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 de lei, neimpozabilă, potrivit OUG 60/2016.

Prima de activare nu va fi acordată persoanelor care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de trei luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Angajaţii sunt obligaţi să restituie integral sumele primite cu titlu de primă de activare, dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de trei luni de la data încadrării în muncă.

Primă de încadrare de cel mult 55 de lei pe zi pentru şomerii care se angajează şi trebuie să meargă mai mult de 15 kilometri până la locul de muncă

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 kilometri de localitatea de domiciliul sau reşedinţa pot beneficia de o primă de încadrare.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei pe zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la firma care l-a angajat.

Prima de încadrare este neimpozaibilă şi se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Firmele primesc 900 de lei pe lună pentru fiecare şomer angajat, timp de 12 luni

Firmele care angajează persoane din grupurile vulnerabile, pe durată nedeterminată, primesc subvenţii de câte 900 de lei pe lună timp de 12 luni sau de 18 luni în cazul persoanelor cu handicap.

Stimulentul nu se acordă în perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, dar se acordă în perioada concediului de odihnă.

Angajatorii care încadrează în muncă şomeri care au peste 45 de ani, părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET (care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională) primesc cei 900 de lei cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Firmele care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale acestor persoane înainte de împlinirea celor 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la acea dată.

Stimulentul de 900 de lei se acordă şi firmelor ce angajează şomeri care, în termen de cinci ani de la data încadrării în muncă, îndeplinesc toate condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

Nu beneficiază de aceste prevederi firmele care sunt în insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare şi cu prima de instalare

Primele de mobilitate, în care intră prima de încadrare şi prima de instalare, se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Nu beneficiază de primele de mobilitate:

– persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;

– persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

– persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii doi ani;

– persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;

– absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

– absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Angajaţii sunt obligaţi să restituie integral sumele primite ca primă de activare, primă de instalare şi primă de încadrare dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

De asemenea, angajaţii sunt obligaţi să restituie integral suma primită ca primă de instalare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu într-o perioadă de 12 luni de la angajare.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button