GREEN CITY

Sistem stradal de colectare a echipamentelor electrice şi electronice, inaugurat în Sectorul 3

Amplasate alături de restul recipienţilor de colectare selectivă, noile containere de culoare roşie, clar marcate şi inscripţionate, sunt situate în spaţii publice din Sectorul 3, cu acces facil, după cum urmează:

1.str. 1 Decembrie 1918 – Baraj Bicaz

2.str. 1 Decembrie 1918 – Lăceni

3.str. 1 Decembrie 1918 – Postăvarului

4.str. Nicolae Grigorescu – Burdujeni

5.str. Nicolae Grigorescu (OMV)

6.str. Nicolae Grigorescu – Lunca Bradului

7.bd. Unirii – str. Anton Pann

8.str. Liviu Rebreanu – str. Odobeşti

9.str. Mihai Bravu (rond Baba Novac)

10.str. Nicolae Grigorescu – al. Stănilă

11.str. Mircea Vodă – str. Nerva Traian

12.str. Matei Basarab – str. Labirint

13.bd. Corneliu Coposu – str. Iuliu Barasch

14.bd. Nerva Traian – str. Panait Cerna

15.str. Constantin Brâncuşi (rond Gloria)

Amplasarea containerelor s-a realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de colectare stradal DEEE în Sectorul 3”, inclus în programul finanţat prin granturi norvegiene „Steps for WEEE”.

În cadrul proiectului Primăria Sectorului 3 a pus la dispoziţie spaţiile pentru amplasarea recipienţilor de colectare şi a facilitat obţinerea autorizaţiilor necesare. Asociaţia ECOTIC preia DEEE-urile de la
punctele de colectare în vederea tratării corespunzătoare şi atingerii ţintelor de reciclare şi valorificare. Aceasta finanţează cu 10% costurile proiectului, restul de 90% fiind asigurate prin Innovation Norway.

Scopul proiectului este creşterea gradului de conştientizare şi colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice/electronice de mici dimensiuni în Sectorul 3.

Partenerii implicaţi în proiectul ECOTIC finanţat de Innovation Norway Paşi pentru DEEE („Steps for WEEE”) sunt Primăria Sectorului 3, operatorul de salubritate de pe raza sectorului, Asociaţia ECOTIC şi Innovation Norway.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button