LA MINE-N CARTIER

Singurul cartier în care un apartament de trei camere costă sub 60.000 de euro

Preţul mediu al apartamentelor vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns la 76.050 de euro în luna august, în scădere cu 200 de euro fa­ţă de luna precedentă şi în creştere cu aproape 750 de euro faţă de aceeaşi pe­­rioadă a anului trecut, ara­tă Indexul imobiliar al ZF realizat în cola­borare cu firma de consultanţă imo­biliară Coldwell Ban­ker pe baza ofer­telor din Anun­ţul Telefonic.

Din rândul celor 20 de cartiere analizate în cadrul indexului, singurul care a avut pre­ţuri de sub 60.000 de euro la trei ca­mere în luna august a fost Berceni, cu o medie de 58.000 de euro, în scădere cu 4.000 de euro faţă de luna iulie. La po­lul opus, cele mai scumpe zone din Bu­cureşti rămân Piaţa Unirii şi Piaţa Vic­toriei, precum şi cartierul Aviaţiei din nordul oraşului, unde preţurile la trei ca­mere depăşesc 100.000-110.000 de euro.

Preţul mediu cerut de proprie­tari pentru aparta­mentele vechi din Capi­ta­lă s-a stabi­lizat de la începu­tul acestui an, când se ridica la 76.150 de euro, chiar dacă în ultimele luni au existat fluc­tuaţii în plus sau în mi­nus de câteva sute de euro. Acest „echi­li­bru” al preţurilor vine în con­textul în care în anul de boom 2008 me­dia celor 20 de zone din Ca­pitală analizate în ca­drul Indexului imo­bi­liar se ridica la 139.000 de euro, adică aproa­pe dublu faţă de preţul actual.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button