ARHIVA B365

Sindicatul RATB se adresează într-o scrisoare deschisă Consiliului Municipiului Bucureşti

Luni, 25 mai, toate vehiculele Regiei au circulat cu farurile aprinse, în semn de protest faţă de problemele cu care se confruntă angajaţii din cauza fondurilor insuficiente.

Sindicatele au anunțat că este posibil ca şoferii şi vatmanii să nu mai iasă pe trasee, întrucât conducerea RATB nu a luat măsuri privind lipsa pieselor de schimb şi uzura vehiculelor. În replică, RATB anunţă, într-o informare de presă, că protestele angajaţilor sunt îndreptăţite şi că problemele sunt cauzate de lipsa fondurilor. Detalii aici.

În replică, reprezentanții Regiei au anunțat că mijloacele de transport puse în circulaţie pe străzile Capitalei sunt sigure. Prioritatea maximă a managementului RATB este derularea tuturor programelor de reparare şi întreţinere a parcului circulant, astfel încât să putem acoperi în mod corespunzător cererea toate liniile şi să oferim condiţii mai bune de transport călătorilor noştri”, se arată într-un comunicat al RATB remis B365.ro.

Redăm mai jos scrisoarea deschisă a sindicatelor RATB:

„Scrisoare deschisă către membri Consiliului Municipiului Bucureşti

Pe această cale, doresc să aduc la cunoştinţă Consiliului General al Municipiului Bucureşti problemele care au generat acţiunea de protest organizată în ziua de 25 mai 2015, prin care sindicatele din RATB au încercat să responsabilizeze managementul Regiei cu privire la aspectele de care depinde siguranţa, timpul de aşteptare şi confortul călătorilor. Astfel, lipsa pieselor de schimb, uzura parcului circulant precum şi a infrastructurii, va obliga RATB în cel mai scurt timp, să circule cu un număr de vehicule mult sub limita necesarului zilnic.

Menţionăm că am trimis nenumărate sesizări celor responsabili din punct de vedere legal, care au rămas însă fără ecou. În această situaţie, conducătorii de vehicule sunt decişi să nu mai iasă în traseu până ce problemele grave care le asigură o minimă protecţie nu sunt rezolvate.

Aşa cum am arătat de fiecare dată, liderii sindicali nu au alimentat starea generală de nemulţumire a salariaţilor şi nici nu şi-au dorit escaladarea situaţiei conflictuale. Din contra, am încercat, în nenumărate rânduri, să obţinem înţelegere din partea celor în drept să rezolve aceste neajunsuri, pe calea dialogului şi a îndemnurilor de asumare a responsabilităţii.

Cu toate acestea, dl. Primar General, în loc să ne ofere un nou concept de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Bucureşti conform normelor europene, înţelege să ne sperie arătându-ne pisica restructurării cu ocazia transformării Regiei în Societate Comercială.

În loc să ne furnizeze metode inteligente pentru ca bucureştenii să folosească mai mult mijloacele de transport în comun şi mai puţin autoturismele personale, dl. Primar General se plânge că nu are bani ca să păstrăm transportul public local la un nivel minim de civilizaţie.

În loc să beneficiem de sprijin pentru ca serviciul de transport public local să uşureze viaţa cetăţenilor Capitalei facilitându-le accesul între staţii şi în vehicule, mărind numărul de puncte de vânzare a biletelor şi abonamentelor, scurtând durata călătoriei şi, în acelaşi timp, mărind confortul cetăţenilor în timpul călătoriei, RATB-ul a fost abandonat în mod iresponsabil şi condamnat să funcţioneze pe termen lung la nivel de avarie.

Mai mult decât atât, deşi se vorbeşte peste tot de necesitatea asigurării calităţii serviciilor publice la standardele impuse de Uniunea Europeană, indicatorii de performanţă ai RATB coboară din ce în ce mai mult, de la an la an.

De exemplu, suprafaţa acoperită de reţea, programul de funcţionare, frecvenţa vehiculelor, facilităţile de acces în zona staţiilor, posibilitatea deplasării în interiorul vehiculelor, densitatea şi programul punctelor de vânzare a biletelor şi abonamentelor, arată cât de jos am ajuns.

Din păcate, acestor neajunsuri se adaugă numărul total insuficient de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie, care a condus la scăderea rulajului faţă de program, numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie, vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători, datoriile către ANAF pentru neplata TVA, scăderea orelor de circulaţie, a parcului, din motive financiare, ca să nu mai vorbim de stagnarea producţiei de tramvaie, generată de o acută lipsă a bazei materiale pe care o înregistrează Uzina de Reparaţii.

Totodată, lipsa de înţelegere a importanţei pe care o are transportul public pentru Capitală a atras după sine acutizarea altor probleme legate de acesta, cum ar fi capacitatea redusă a arterelor de circulaţie, care nu mai pot asigura fluenţă şi siguranţă, contravenind astfel oricărei strategii în domeniul transportului public. De asemenea, problemele legate de reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, în special a liniilor de tramvai şi de dotare cu noi tramvaie, autobuze şi troleibuze, au condus la scăderea continuă a volumul de transport, cu consecinţe nefaste asupra mobilităţii populaţiei şi a încărcării traficului.

În ciuda faptului că bucureştenii îşi doresc în primul rând vehicule mai multe şi mai dese, care să respecte graficul de călătorie, punctualitate şi ritmicitate de-a lungul întregii zile, curăţenie în mijloacele de transport, condiţii civilizate de acces în vehicule, vehicule noi, o mai bună corelare a staţiilor cu amplasarea semafoarelor şi legături mai bune ale Centrului cu cartierele periferice, aceştia au parte astăzi de o atitudine de profund dispreţ din partea celor care decid soarta acestei Regii.

În consecinţă, considerăm, alături de locuitorii dornici să trăiască într-o Capitală aparţinând şi de fapt, nu doar de drept, Uniunii Europene, că activitatea RATB ar trebui finanţată corespunzător, nu subfinanţată în mod grosolan, aşa cum se întâmplă în prezent.

De ce nu suntem capabili să realizăm acele proiecte, inclusiv cu fonduri europene, care să conducă la rezolvarea problemelor RATB-ului? E timpul să ne hotărâm ce facem cu această Regie, care asigură un serviciu atât de important, pentru o capitală europeană.

În concluzie, vă solicităm să aprobaţi de urgenţă, pentru a respecta prevederile legale şi pentru o bună funcţionare a Regiei, Bugetele de Venituri şi Cheltuieli ale RATB pentru anii 2014 şi 2015, punerea în legalitate atât a Consiliului de Administraţie cât şi a Executivului Regiei sau, prin inacţiune, să transmiteţi un mesaj clar către publicul călător că această Regie trebuie pusă pe butuci, pentru a satisface nişte interese private, care nouă, pentru moment, ne scapă.

Vasile Petrariu
Preşedinte CCI-RATB 

(organism ce reuneşte sindicatele având peste 9.500 de membri din cei 10.300 de angajaţi ai RATB).”


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button