ȘTIRI

SIMULARE BAC 2015. MODELE DE SUBIECTE şi BAREME DE CORECTARE la SIMULARE LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. SUBIECTE SIMULARE BAC LIMBA ROMÂNĂ: 

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A

Click pe imagini pentru mărire

Foto: adevarul.ro


Ministerul Educaţiei a publicat la începutul lunii noiembrie modelele de SUBIECTE PENTRU BACALUREAT 2015, pe care profesorii le vor folosi la clasă pentru a-i pregăti pe elevi. 

În ceea ce priveşte subiectele de la limba română, proba scrisă unde elevii au cele mai mari probleme în ultimii ani, profesoara Ecaterina Stanca de la Colegiul Naţional „Tudor Vianu” spune că „nu este nimic nou sub soare, subiectele fiind de dificultate medie”.

”E adevărat că la primul subiect sunt autori noi, pe care nu îi fac la clasă, dar cerinţele sunt aproape identice”, a adăugat Stanca pentru Adevarul.ro. Cât despre ultimul subiect, eseul, modelul pentru Bac 2015 prevede cerinţe legate de roman. 

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE la LIMBA ROMÂNĂ: 

VEZI AICI MODELE DE SUBIECTE PENTRU SIMULAREA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ- PROFIL REAL

VEZI AICI MODELE SUBIECTE PENTRU SIMULAREA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ- PROFIL UMAN

BAREM DE CORECTARE PENTRU SUBIECTE LA SIMULAREA DE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ- PROFIL UMAN

BAREM DE CORECTARE PENTRU SUBIECTE LA SIMULAREA DE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ- PROFIL REAL

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE la LIMBA ROMÂNĂ: 

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, înscrierea pentru examenul de BACALAUREAT 2015 va avea loc între 25-29 mai.

Calendarul examenului de BACALAUREAT 2015 – sesiunea iunie-iulie 2015:

8 – 10 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
10 – 12 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
15 – 19 iunie – Evaluarea competenţelor digitale
22 – 26 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
29 iunie – Limba şi literatura română
30 iunie – Limba şi literatura maternă
1 iulie – Proba obligatorie a profilului
3 iulie – Proba la alegere a profilului şi specializării
6 iulie – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie – Rezolvarea contestaţiilor 10 iulie – Afişarea rezultatelor finale

Calendarul examenului de BACALAUREAT 2015 – sesiunea august-septembrie 2015:

13 – 17 iulie – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
17-18 august – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
17-18 august – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
18-19 august – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
20 – 21 august – Evaluarea competenţelor digitale
24 august – Limba şi literatura română
25 august – Limba şi literatura maternă
26 august – Proba obligatorie a profilului
28 august – Proba la alegere a profilului şi specializării
31 august – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie – Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie – Afişarea rezultatelor finale

Ministerul Educatiei a publicat la începutul acestei luni, in Monitorul Oficial, ordinul privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2015. Cu toate că ministrul Remus Pricopie a dat asigurări, pe 14 septembrie, că „pentru anul şcolar viitor, pentru examenul de Evaluare naţională şi Bacalaureat nu avem nicio schimbare din punct de vedere al structurii examenelor”, lucrurile nu stau deloc aşa.

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE la LIMBA ROMÂNĂ: 

Se schimba programa de bacalaureat pentru matematica şi Limba si literatura Italiana materna. Programa de anul acesta prevede ca elevii de clasa a XII-a de la specializarea Stiintele Naturii să facă 3 ore pe saptamana de Matematica, in loc de 4 ore cum era trecut in programa pana acum.

Elevii care susţin anul viitor examenul de bacalaureat trebuie să ştie că li interzice să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE la LIMBA ROMÂNĂ: 

Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi ELIMINAŢI din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE la LIMBA ROMÂNĂ: 

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, comisiile de bacalaureat din centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.

SIMULARE BAC 2015 la LIMBA şi LITERATURĂ ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE la LIMBA ROMÂNĂ: 

Dacă, în urma verificărilor menționate, se constată existența unor nereguli, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile care se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități școlare decât cele din care provin candidații arondați centrelor.

Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button