SMART CITY

SIMULARE BAC 2014 – SUBIECTE LA MATEMATICĂ, CLASA A XII-A

SIMULARE BAC 2014 – SUBIECTE LA MATEMATICĂ, CLASA A XII-A au fost publicate pe edu.ro.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, CLASA A XII-A

VEZI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ pentru Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică/
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

VEZI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ pentru Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

VEZI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ pentru Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.

VEZI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ pentru Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

SIMULARE BAC 2014 – SUBIECTE LA MATEMATICĂ, CLASA A XII-A

VEZI AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ LA CLASA A 11-A.

Miercuri are loc proba scrisă obligatorie în funcție de profil: MATEMATICĂ, pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică şi filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică – informatică.

SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014

CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A  ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014 

MATEMATICĂ programa M_mate-info
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite

SIMULARE BAC 2014, CLASA A XII-A. PROGRAMA DIN CARE SE DĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2014
MATEMATICĂ programa M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( , , , p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite

MATEMATICĂ programa M_tehnologic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:  capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ ( ,,p, p prim)  capitolul Aplicaţii ale integralei definite

MATEMATICĂ programa M_pedagogic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: – Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar – Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss – Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan din capitolul Sisteme de ecuaţii liniareRecomandarile noastre


Parteneri

Back to top button