FIT CITY

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov face angajări. Vezi pe ce posturi

Bucureştenii care îşi caută un loc de muncă în această perioadă pot aplica pentru unul din posturile scoase la concurs de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov (SABIF). Din cele două locuri de muncă disponibile la Serviciul de Ambulanţă din Capitală, un post se adresează celor care vor să lucreze ca şofer pe autosanitară II, iar celălalt inginerilor debutanţi.

Pentru postul de şofer autosanitară II pot aplica persoanele care au diplomă de bacalaureat, permis de conducere categoriile B şi C şi vechime în specialitate de minim 3 ani. Cei care vor să aplice pentru acest post trebuie să prezinte, până pe 28 mai, un dosar de concurs, care trebuie să conţină următoarele acte: cerere de înscriere,  cazier, adeverinţă medicală de la medicul de familie, CV şi recomandare de la ultimul loc de muncă. De asemenea, candidaţii pentru acest post trebuie să prezinte următoarele documente în original şi copie: carnet de muncă, diplomă de BAC, permis de conducere şi BI/CI.

Dosarele de înscriere se depun la Biroul Runos până pe 28 mai, la ora 12.00, iar concursul va avea loc pe data de 25 iunie la ora 12.00, la sediul unităţii din Str. Mihai Eminescu nr. 226-236, Sector 2, Bucureşti. Postul de şofer autosanitară II este valabil pe perioadă determinată, iar prelungirea contractului de muncă pe perioadă nedeterminată depinde de deciziile care se iau la nivelul Ministerului Sănătăţii, potrivit reprezentanţilor instituţiei.

Candidaţii la postul de şofer autosanitară II trebuie să cunoască Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 cu modificările ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice şi Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 – hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. De asemenea, cei care aplică pentru acest loc de muncă trebuie să aibă cunoştinţe generale (mecanice şi electrice) despre automobile, dar şi despre cursul de prim ajutor – cerinţa vizează doar anumite capitole de pe site-ul Ministerului Sănătăţii, respectiv:

– capitolul 2 – Igiena şi protecţia salvatorului

– capitolul 5 – Mobilizarea victimelor

– capitolul 6 – Căile aeriene şi ventilaţia

– capitolul 7 – Evaluarea pacientului

– capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonară) şi circulaţia.

SABIF angajează inginer debutant

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov mai scoate la concurs, în data de 30 mai, şi un post de inginer debutant, pe perioada determinată. Cei care vor să aplice pentru acest post trebuie să aibă diplomă de licenţă în domeniu şi să prezinte, la înscriere, un dosar de concurs, care trebuie să cuprindă:

– cererea de înscriere la concurs

– copia şi originalul actului de identitate

– copiile şi originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

– copia şi originalul carnetului de muncă

– adeverinţa de înlocuire a carnetului de muncă de la 01.01.2011

– cazierul judiciar

– adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate de la medicul de familie

– CV

– recomandare de la ultimul loc de muncă.

Dosarul de concurs pentru postul de inginer debutant mai poate fi depus până marţi, 21 mai, la ora 12.00,  la Biroul Runos, potrivit reprezentanţilor SABIF, iar concursul va avea loc pe 30 mai, la sediul unităţii, din Str. Mihai Eminescu nr. 226-236, Sector 2.

Bibliografia pentru postul de inginer debutant include Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea lor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Normativul P130/1999 privind comportarea în timp a construcţiilor şi Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, doar articolele 40, 43 şi 46.

Relaţii suplimentare despre posturile vacante la SABIF pot fi obţinute la numerele de telefon 021 2015122, 021 2015134 şi de pe site-ul instituţiei, www.sabif.ro.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button