FIT CITY

Servicii integrate de tratament pentru dependenţi, într-o clinică din Bucureşti

Clinica şi centrul rezidenţial din Rudeni fac parte din rețeaua Clinicile ALIAT (Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor) și vor oferi servicii integrate de tratament destinate persoanelor cu probleme de dependență de substanțe, singurele de acest tip în regiune.

Clinica deschisă în București va funcționa dupa un model de terapie integrată prin intermediul unui pachet de servicii de asistență socială, consiliere psihologică și psihiatrică, asistență medicală, în regim ambulatoriu, cu o echipă multidisciplinară de specialiști. Centrul rezidențial deschis în localitatea Rudeni va oferi servicii de rezidență și va pune la dispoziția persoanelor dependente de alcool și droguri un pachet de servicii de asistența socială, consiliere psihologică și psihiatrică, precum și asistență medicală.

În cadrul aceluiași proiect cu finanțare europeană, intitulat „Întreprinderi sociale pentru servicii integrate în domeniul dependențelor de substanțe”, vor funcționa, pe lângă clinicile deschise în București şi Ilfov: 1 clinică în Constanța, 1 clinică în comuna Cristian, județul Brașov, 1 clinică în municipiul Suceava și 1 centru rezidențial în Pojorâta.

Clinicile vor funcționa ca structuri de economie socială și vor avea drept scop contribuția la soluționarea unor probleme de ordin social, precum:

– oferirea de noi servicii și oportunități persoanelor cu dificultăți de integrare sau reintegrare pe piața muncii, crescându-se oportunitățile de ocupare pentru persoane de etnie romă, pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială

– crearea a 39 de noi locuri de muncă, în cadrul celor 6 structuri de economie socială create, dintre care 28 persoane aparțin unor grupuri vulnerabile

– dezvoltarea de competențe profesionale pentru un număr de 60 de persoane vulnerabile, dar și pentru 60 de specialiști din domeniul incluziunii sociale.

Proiectul „Întreprinderi sociale pentru servicii integrate în domeniul dependențelor de substanțe” este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1 și este implementat în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button