LA MINE-N CARTIER

Dispecerat non-stop pentru sesizarea ADP Sector 4 referitor la spațiile verzi

Administrația Domeniului Public Sector 4, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 4, a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație deschisă pentru contractarea serviciilor de întreținere a domeniului public și privat de pe raza Sectorului 4, pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale cetăţenilor și a asigura protecția mediului în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Potrivit caietului de sarcini prestatorul „va fi obligat să organizeze un dispecerat cu funcţionare 24/24 în toate zilele anului pentru preluarea de la cetăţeni sau reprezentanți ai Sectorului 4 al Municipiului București a diverselor evenimente (arbori căzuţi, sisteme de irigat care funcţionează anormal, etc.)”.

Anunțul implică încheierea unui acord-cadru cu un singur agent economic pe o perioadă de 4 ani (48 de luni).

Administrația Domeniului Public estimează că va plăti în următorii patru ani aproximativ 368.133.487 lei cu TVA (adică 296,881,844.52 lei fără TVA) pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, întreținerea terenurilor de sport, tunderea gardurilor vii și toaletarea arborilor.

Firma câștigătoare va executa amenajări urbanistice, va asigura întreținerea spaţiilor verzi adiacente blocurilor de locuit, întreţinerea instalaţiilor de aspersoare, montajul şi întreţinerea mobilierului urban/stradal (coşuri de gunoi, stâlpi de protecţie, gard metalic, bănci, etc.), precum și plantarea de material dendrologic, se mai arată în specificațiile caietului de sarcini.

Contractele subsecvente vor fi atribuite ori de câte ori va fi necesar, cu o frecvență, în principiu, lunară și durata celui mai mare contract subsecvent de 12 luni. Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 677.771,74 lei fără TVA, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 35.020.492,42 lei fără TVA. Potrivit anunțului publicat pe SEAP, nu se aplică cheltuieli diverse și neprevăzute.

Contractul implică „întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, a locațiilor amenajate și reamenajate, a locurilor de joacă, a dotărilor din aceste locații, întreținerea mobilierului urban/stradal și a tot ceea ce contribuie la crearea unui mediu ambient”, se arată în anunțul instituției.

Agenții economici pot depune ofertele sau cererile lor de participare până la data de 2 aprilie 2015, ora 16:00. Evaluarea ofertelor va avea loc în data de 24 aprilie.

Întreținerea Parcurilor „Lumea Copiilor” și „Orășelul Copiilor”

Printre obiectivele Primăriei Sectorului 4 se află amenajarea și întreținerea spațiului verde cuprins între Bd. Tinertului – Str. Secerei – Parcul „Lumea Copiilor” – Palatul Copiilor, precum și întreținerea altor suprafețe amenajate din Parcul Orășelul Copiilor.

În acest sens „se propune o amenajare care să cuprindă spaţii verzi, spaţii pietonale, spaţii pentru activităţi şi mobilier urban, conturate în satisfacerea calităţii vieţii şi a petrecerii timpului liber, într-un spațiu verde amenajat”.

Astfel, se vor amenaja aleile, se vor planta arbori și arbuști și se vor amplasa obiecte de mobilier urban (pergole, foișoare, jardiniere, bănci, coșuri de gunoi etc.).

Întreţinerea suprafeţei amenajate a zonei verzi cuprinsă între Bulevardul Tineretului, Strada Secerei, Parcul „Lumea Copiilor” şi Palatul Copiilor se va face pe parcursul a nouă luni de zile, după finalizarea lucrărilor de amenajare, din aprilie pană în decembrie inclusiv, se arată în documentația publicată pe SEAP. Iar întreținerea Parcului „Orăşelul Copiilor” se va face pe parcursul a zece luni de zile, din martie pană în decembrie inclusiv.

În bugetul pentru anul 2015 pentru „Protecția mediului” Primăria Sectorului 4 a alocat în acest an 40 milioane de lei. Pentru Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement în bugetul pentru anul viitor a fost preconizată suma de 1,8 milioane de lei. Administrația Domeniului Public va avea un buget de 1,7 milioane de lei în anul 2015. În acest an ADP Sector 4 își propune să amenajeze încă un loc de joacă în Parcul Orășelul Copiilor. Detalii aici.

 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button