ARHIVA B365

Senatul va dezbate în sesiunea extraordinară şi modificări la Legea energiei şi Legea petrolului

În scrisoarea adresată Senatului, ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul solicită preşedintelui Călin Popescu Tăriceanu să analizeze posibilitatea demarării procedurilor necesare în vederea organizării unei sesiuni extraordinare în care să fie adoptat Proiectul de lege pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 123/2012, a Legii petrolului 238/2004, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative.

În documentul înaintat conducerii Senatului se arată că România a avut termen până la data de 3 martie 2011 să modifice legislaţia în domeniu pentru a o pune în acord cu Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă a sectorului gazelor naturale. Comisia Europeană a apreciat, însă, că modificările legislative adoptate de România nu asigură transpunerea totală a celor două directive şi a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu două acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, scrie Mediafax

Prin ambele cereri introductive, Comisia a solicitat Curţii să impună României sacţiuni cu titlu cominatoriu în valoare de peste 30.200 de euro pentru fiecare zi de întârziere în adoptarea măsurilor de transpunere a directivelor, de la data pronunţării hotărârii prin care se constată neîndeplinirea obligaţiilor.

Curtea a solicitat României să-i comunice până la data de 29 august dacă a adoptat măsurile legislative asumate, lucru care ar determmina retragerea acţiunilor de către Comisie. Printre modificările legislative cuprinse în proiectul de lege ce va fi discutat în sesiune extraordinară de Senat se află modificarea regimului juridic al reţelelor de transport, în sensul că noile reţele de transport de energie electrică care vor fi realizate din resurse proprii ale unui operator de transport nu mai reprezintă proprietatea publică a statului şi nu sunt incluse în domeniul public al acestuia, ele constituind proprietate privată a operatorului care a realizat investiţia.

Prin proiect se restrânge regimul de proprietate publică asupra conductelor de transport al gazelor naturale doar la nivelul Sistemului Naţional de Transport.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button