SMART CITY

Senat: Minorii cu vârsta între 15 şi 16 ani pot presta activităţi ca zilieri cu acordul părinţilor

Parlamentarii au adoptat, cu amendamentele propuse de Comisia pentru muncă, un proiect de lege propus de Guvern pentru modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Prin acest proiect de act normativ se propune, de asemenea, ca „beneficiari de lucrări” să poată fi şi persoanele fizice autorizate.

Potrivit proiectului, pot angaja zilieri şi întreprinzătorii persoane fizice titulare ale întreprinderilor individuale sau familiale, instituţiile publice neavând calitatea de beneficiari în sensul acestei legi.

În textul legii se mai prevede că pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.

Senatul a dezbătut această propunere legislativă în calitate de primă Cameră sesizată, informează Mediafax. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button