Utile

„Ședință de bloc diseară. Prezența e obligatorie!” Oricât ne-ar enerva, asociația de proprietari e, totuși, bună la ceva

Cu siguranță nu vă sunt necunoscute asociațiile de proprietari, mai ales dacă ați locuit, măcar o dată, într-un bloc de apartamente. Această asociație de proprietari este o instituție „inventată” de stat, fiind o formă juridică de organizare și reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominium.

Pentru înființarea asociației, este nevoie de minimum 3 persoane, iar pentru a începe procesul de înființare, sunt necesare semnăturile a cel puțin jumătate plus unul dintre proprietarii apartamentelor din imobilul respectiv.

Prin condominium înțelegem o proprietate imobiliară formată dintr-un număr mai mare de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință. În cazurile în care numărul proprietarilor este mai mic de 20, asociația de proprietari se va constitui fie pe grupe de clădiri (scări) cu minim 3 proprietari, fie pentru minim 3 proprietari conform O.G. nr. 26/2000 (art. 4).

Astfel, prin sentință judecătorească, asociația de proprietari devine persoană juridică de drept privat cu caracter non-profit, constituită în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002.

Caracterul non-profit se referă la faptul că sumele provenite din venituri se folosesc strict pentru îmbunătățirea sau reparațiile proprietății comune, în funcție de hotărârile adunării generale a proprietarilor.

Atribuțiile esențiale ale unei asociații de proprietari

Ca și obiectiv, asociația de proprietari se ocupă cu asigurarea condițiilor de funcționare normală atât a apartamentelor, cât și a spațiilor construcțiilor și instalațiilor, aflate în proprietate comună, aferentă condominiului respectiv.

Una dintre atribuțiile esențiale a unei asociații de proprietari este de a încheia contracte cu furnizorii de produse și de servicii, asumându-și obligații în numele proprietarilor. Totodată, aceasta poate angaja și, după caz, suspenda din funcție administratorul proprietății comune indivize și personalul necesar bunei gospodăriri a unei proprietăți. Asociația de proprietari este cea care reglementează folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea proprietății comune. Pe de altă parte, aceasta poate adopta și amenda bugetul de venituri și cheltuieli, precum și fondul de rulment, asigurând calcularea și încasarea cotelor obișnuite și speciale pentru cheltuieli comune de la proprietari și impunând penalizări pentru întârzierea la plata cotelor de întreținere. O altă atribuție importantă a unei asociații de proprietari este de a adopta sau amenda decizii, reguli sau regulamente, iniția și apăra în procese, în nume propriu și/sau al asociaților, interesele comune legate de clădire. Nu în ultimul rând, asociația de proprietari poate exercita și alte atribuții care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul asociaților.

Potrivit legii, pentru furnizarea unor servicii necesare realizării obiectului său de activitate, asociația de proprietari poate angaja persoane fizice sau juridice specializate, din cadrul asociației și/sau din afara acesteia. Personalul necesar bunei gospodăriri a proprietății comune din clădire poate fi angajat prin contract individual de muncă sau prin convenție civilă de prestări de servicii, conform celor ce se stabilesc prin negociere.

Cine sunt membrii asociației de proprietari

Toți proprietarii din clădirea respectivă trebuie să devină membri ai asociației de proprietari, iar comitetul executiv este format din președintele de bloc și un număr par de membri, maximum patru.

Comitetul executiv este cel care convoacă adunări generale cel puțin o dată pe an, urmărește prevederile legale și felul în care acestea sunt respectate de ceilalți locatari și se asigură că deciziile luate în cadrul adunărilor generale sunt îndeplinite.

Administratorul este cel care activează în baza unui certificat de calificare, atestat de către primar. Acesta are atribuții foarte importante în cadrul comitetului executiv, printre care se numără: administrarea imobilului, propunerea și supravegherea lucrărilor, organizarea contabilității, gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești, afișarea lunară a listei de venituri și cheltuieli ale asociației etc. Administratorul este, de asemenea, responsabil pentru utilizarea contului curent al asociației pentru încasări și plăți curente, eliberarea chitanțelor nominale pentru fondul de rulment și notificarea în scris a proprietarilor care au restanțe. El poate fi sancționat, conform legii, cu amenzi între 2.500 și 10.000 de lei pentru nerespectarea îndatoririlor și alte abateri grave.

Președintele de bloc supraveghează lucrările, semnează documentele și ia deciziile importante

Care sunt avantajele unei asociații de proprietari

Dacă vă întrebați care sunt avantajele unei asociații de proprietari, principalul ar fi faptul că, reprezentarea drepturilor proprietarilor dintr-un imobil este destul de dificilă fără o asociație de acest tip, aceasta activând ca entitate juridică și având drepturi în fața oricărei instituții. Acesta nu este singurul avantaj. O asociație de proprietari vă scutește de impozite  pe venituri din închirieri ale spațiilor comune, de plata timbrului fiscal pentru acțiuni în instanță și poate obține finanțări mult mai avantajoase pentru reabilitare, modernizare sau consolidarea clădirii de locuințe cu dobândă subvenționată. Nu în ultimul rând, aceasta poate desfășura activități care generează venituri, precum colectarea de taxe și intermedierea serviciilor publice și poate aplica pentru programe sociale de ajutor pentru persoanele cu dificultăți.

Câte asociații de proprietari există

La momentul actual, în Capitală există 13.442 asociații de proprietari, potrivit www.asociații.net.

În județul Ilfov sunt 1.287 asociații de proprietari.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button