Şedinţă CGMB: Regulamentul privind taximetria, pe ordinea de zi. Cele mai importante proiecte

Şedinţă CGMB: Regulamentul privind taximetria, pe ordinea de zi. Cele mai importante proiecte

* Astfel, consilierii generali urmează să dezbată regulamentul cadru pentru organizarea serviciului public de transport în regim de taxi, conform căruia serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toţi transportatorii autorizaţi şi nu se pot executa decât de către dispecerii autorizaţi de autoritatea de profil a PMB. Clienţilor trebuie să li se asigure posibilitatea de a apela serviciile prin comenzi telefonice sau orice alte mijloace aparţinând dispeceratelor taxi autorizate.

În cazul conducătorilor auto, pentru abateri de la executarea serviciilor de transport fără asigurarea condiţiilor de legalitate, siguranţă şi calitate, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 100 – 5.000 de lei. Pentru transportatorii autorizaţi, amenzile variază între 500 – 5.000 de lei, iar pentru dispeceratele taxi sunt prevăzute sancţiuni cuprinse între 1.000 – 5.000 de lei. Pe de altă parte, provocarea sau menţinerea de către client, în mod nejustificat, a unor stări conflictuale în timpul transportului se va sancţiona cu amenzi de 100 – 500 de lei. Neachitarea preţului în urma cursei se va pedepsi cu amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei.

* Un număr de 21 de autoturisme hibrid vor fi date în administrarea instituţiilor de utilitate publică şi interes local ale Municipiului Bucureşti. Şase dintre acestea vor fi repartizate Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti.

* Titlul de cetăţean de onoare al Capitalei va fi conferit lui Tudor Gheorghe, dar şi unui număr de zece personalităţi din domeniul medical, printre care se numără: prof. dr. Ioana Marina Grinţescu (Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti), prof. dr. Mihai Berteanu (Spitalul Universitar de Urgenţă Elias), dr. Cătălin Cîrstoveanu (Spitalul Marie Curie), prof. dr. Narcis Copca (Spitalul Sf. Maria), prof. dr Vlad Anton Iliescu (Institutul de boli cardiovasculare C.C. Iliescu), prof. dr. Irinel Popescu (Institutul Clinic Fundeni), prof. dr. Cristian Ioan Stoica (Spitalul Clinic Foişor), dr. Igor Tudorache (şeful Programului de transplant pulmonar şi cardio-pulmonar în Departamentul de chirurgie cardiacă, toracică şi vasculară a Universităţii de Medicină din Hanovra – Germania).

* CGMB ar putea hotărî să prelungească cu încă 12 luni termenul de relocare a autobazei STB din Floreasca, strada Donizetti, pentru construirea unei parcări, întrucât STB se află în imposibilitatea mutării activităţii într-o locaţie cu infrastructură corespunzătoare pentru transport public de călători.

* Consiliul ar putea aproba proceduri de expropriere cerute de Consiliul local sector 4 pentru edificarea unui parc pe bulevardul Metalurgiei. Potrivit proiectului, se aprobă ca despăgubire pentru construcţii, precum şi terenuri de peste 27.000 mp suma de circa 8,7 milioane lei. Banii urmează să fie asiguraţi din fondurile proprii ale Primăriei sectorului 4.

* CGMB ar putea decide să dea în folosinţă Spitalului ‘Bagdasar-Arseni’ o parte din curtea Spitalului ‘Obregia’ (cu o suprafaţă de 2246,73 mp) până la finalizarea reabilitării Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU).

„Terenul (…) va fi folosit de către Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Bagdasar-Arseni’ în vederea asigurării circuitelor funcţionale ale acestui spital şi executării unui spital de campanie pentru relocarea Unităţii de Primiri Urgenţe ce urmează a fi reconfigurată şi reamenajată”, prevede proiectul de hotărâre.

* Consiliul Local al Sectorului 3 ar putea fi împuternicit să decidă cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, cu răspundere limitată, având ca scop principal prestarea activităţilor de asistenţă medicală, potrivit unui alt proiect de pe ordinea de zi.

* CGMB va dezbate studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bucureşti, caietul de sarcini, regulamentul, precum şi contractul de delegare a gestiunii serviciului respectiv.