Ședință CGMB convocată de Nicușor Dan la sediul PMB. Ce proiecte importante sunt pe ordinea de zi

01 iun. 2021
393 Afișari
Ședință CGMB convocată de Nicușor Dan la sediul PMB. Ce proiecte importante sunt pe ordinea de zi

Primarul General, Nicușor Dan, a convocat pentru miercuri, 02 iunie, începând cu ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului București, o ședință ordinară a Consiliului General al Municipiului București.

Primăria Capitalei anunță că, în contextul situaţiei generate de răspândirea virusului SARS CoV-2, lucrările sedinţei se vor desfăşura online.

Astfel, pentru respectarea normelor impuse de criza sanitară, publicul şi reprezentanţii mass- media vor putea urmări ședinţa online, pe site-ul http://www.pmb.ro.

Ce proiecte sunt pe listă

Ordinea de zi a ședinţei CGMB din data de 02.06.2021, poate fi consultată accesând urmatorul link: http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/ordinea_de_zi.php

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea supraetajării și extinderii construcției C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”M.S. Curie” în scopul măririi capacității Secției de terapie intensivă nou născuți
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului – Comisia de sănătate, sport și protecție socială – Comisia juridică şi de disciplină

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ”Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de învățământ și tineret – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

4. Proiect de hotărâre privind situaţiile financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti pentru anul 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

5. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea instituțiilor de utilitate publică și interes local a Municipiului București a 9 autoturisme Toyota Yaris Hybrid date în administrarea acestora prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 38/29.01.2020, precum și darea în administrare a 2 autoturisme Toyota Yaris Hybrid către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 prin contractul de finanțare nr. 407/14.11.2020, a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia pentru utilități publice și salubritate – Comisia juridică şi de disciplină

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activitățile nonprofit de interes local, aferent anului 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pe proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 691/18.12.2019 și prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 369/07.09.2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia pentru utilități publice și salubritate – Comisia juridică şi de disciplină

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

10. Proiect de hotărâre privind modificare Hotărârii C.G.M.B. nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia juridică şi de disciplină

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Bucureşti şi Arhiepiscopia Bucureştilor având ca obiect, plata chiriei aferente imobilului aflat pe strada 11 Iunie nr. 2, sector 4, Bucureşti, în care Centrul Militar Zonal îşi are sediul
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de transport şi mobilitate urbană – Comisia juridică şi de disciplină

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a imobilului situat în Calea Vitan nr. 154 – 158, sector 3
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

14. Proiect de hotărâre privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, în spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii: – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia de sănătate, sport și protecție socială – Comisia juridică şi de disciplină

15. Proiect de hotărâre privind transparentizarea contractelor încheiate de Primăria Municipiului București și instituțiile subordonate Consiliului General al Municipiului București
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

16. Proiectul de hotărâre privind unele măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii: – Comisia de transport şi mobilitate urbană – Comisia juridică şi de disciplină

17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local ”Pasaj Doamna Ghica”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia de transport şi mobilitate urbană – Comisia juridică şi de disciplină

18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare cu Administrația Națională ”Apele Române” în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, privind amenajarea/ reamenajarea zonelor aferente malurilor de lac, inclusiv zonele verzi și insulele de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia pentru utilități publice și salubritate – Comisia juridică şi de disciplină

19. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru suprafaţa de 846 mp parte din terenul proprietate privată situat în Bucureşti, str. Fântânica nr. 39, sector 2, nr. cadastral 230416, afectat de zona de siguranţă a lucrării de utilitate publică „Artera de circulaţie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău”, în vederea punerii în executare a Sentinţei Tribunalului Bucureşti nr. 2627/11.04.2019 rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 720/18.06.2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Braşov şi Terminal Tramvai 41” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

21. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului – teren situat în Bulevardul Ghencea, nr. 45B, sector 6 şi darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, în vederea construirii unei creşe
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a construcției C8 ce reprezintă parte din imobilul Parcul Carol I situat în strada Candiano Popescu nr. 4, sector 4
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Ion Rațiu spațiului public situat la intersecția străzii Ion Brezoianu cu strada George Vraca și strada Matei Millo, sector 1, București
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

25. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Bulevardului Vasile Milea
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului ”DivAirCity – Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic” finanțat prin Programul Orizont 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

27. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, denumită Administrația Comercială Sector 6
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat – cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat – cadru și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru utilități publice și salubritate – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în anexele Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 60 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonaldʼs România (actual Premier Restaurants România SRL)
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent trimestrului III al anului 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent trimestrului IV al anului 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent anului 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent anului 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare – Comisia juridică şi de disciplină

37. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Sentinţa Civilă nr. 22/2018 pronunţată în dosarul nr. 23387/3/2017 de Tribunalul Bucureşti, secţia a II a Contencios Administrativ şi Fiscal
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului – Comisia juridică şi de disciplină

38. Proiect de hotărâre privind modificarea termenelor de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate, prevăzute la art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 72/26.02.2019, Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/23.04.2019, Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 292/30.05.2019, în vederea continuării lucrărilor de interes public local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

39. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 14/29.01.2021, situat în Bucureşti, str. Sibiu nr. 15, bl. Z8, sc. 1, et. 5, ap. 31, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

40. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 01/17.02.2021, situat în București, Șos. Olteniței nr. 67A, bl. 1, sc. 1, ap. 4, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

41. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 29/07.08.2020, situat în București, Aleea Pantelimon nr. 9, bl. 6, sc.1 et. 2 ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

42. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București al bunului imobil de face obiectul Certificatelor de vacanță succesorală nr. 1/20.01.2021 și nr. 2/20.01.2021, situat în București, Str. Schitului nr. 9, bl. 40, sc. 1, et. 4, ap. 70, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București al bunului imobil de face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 6/01.02.2021 situat în București, Str. Becaței nr. 2, bl. R4, sc. E, et. 5, ap. 247, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 26/23.02.2021, situat în București, Intr. M. Eminescu nr. 3, ap. 2, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 16/26.02.2021, situat în București, Str. Rovine (fostă Ion Moș) nr. 2, bl. 57B, et. 4, sc. A, ap. 17, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinţei civile nr. 9383/04.12.2020, situat în București, Str. Turda nr. 123, bl. 4, sc. A, et. 7, ap. 38, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 26/10.12.2014, rectificat prin Încheierile de rectificare nr. 06/27.02.2020 și nr. 11/20.04.2021, situat în București, str. Lujerului nr. 10, bl. 1A, sc. B, et. 5, ap. 86, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 8/30.03.2021, situat în Bucureşti, Strada Murgului nr. 36, bl. 55A, et. 9, ap. 94, sector 3 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de patrimoniu – Comisia juridică şi de disciplină

49. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 05 iunie 2021 – 06 septembrie 2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia juridică şi de disciplină

50. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 398/21.12.2020 privind alegerea viceprimarilor Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia juridică şi de disciplină

51. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Nova București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru utilități publice și salubritate – Comisia juridică şi de disciplină

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia de sănătate, sport și protecție socială – Comisia juridică şi de disciplină

53. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Imobiliara Bucureşti S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

54. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

55. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

56. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Consolidări S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia economică, buget, finanțe și credite externe – Comisia juridică şi de disciplină

57. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii: – Comisia juridică şi de disciplină

58. Informarea Consiliului General al Municipiului București de către Primarului General al Municipiului București conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 65/2021, Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2021, Hotărârea C.G.M.B. nr. 67/2021, Hotărârea C.G.M.B. nr. 68/2021 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 69/2021

Cookies